Ziyaretçi Defteri


Mesaj Gönder

 1. MEHMET BİLDİRİCİ 2729 15-03-2016

  II. YÜZYILDA ANADOLU’YU BAŞTANBAŞA İMAR EDEN
  ROMA İMPARATORU HADRIAN (117-138) V
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Bu yazımda da Anadolu’muzu baştanbaşa imar eden imparatorların başında gelen Hadrian’dan söz edeceğim.
  Roma yönetimi, Anadolu’ya M.Ö 133 yılında gelmiş ancak İmparatorluğun kuruluşu ile imar işlerinde etkisini göstermiştir. M.S 98-180 yılları arasında hüküm süren 5 imparator tarihte iyi imparatorlar olarak bilinir. Bunlar
  Nerva (96-98)
  Trajan (98-117)
  Hadrian (118-138)
  Antonius Pius (138-161)
  Marcus Aurelius (161-180)
  Amerikalı tarihçi Will Durant 82 yıl süren bu beş imparator döneminde olan yapılaşma dünyanın hiçbir imparatorluğunda ve hiçbir zamanında görülmemiştir diye yazar. Bunlardan ikincisi olan Trajan Anadolu gezisi sırasında Antalya Selinus (Antalya Gazi Paşa) antik kentinde ölür. İç organları buraya gömülür cenazesi Roma’ya götürülür. (Kanuni Sultan Süleyman’ın Macaristan’da ölüp İstanbul’a taşındığı gibi).
  Son imparator Marcus Aurelius ise tarihte filozof imparatordur. Büyük Filozof Eflatun “Ya krallar filozof, ya da filozof olmalı” olmalı der. Onun öngörüsü burada gerçekleşir.
  Trajan döneminde Roma en geniş sınırları içindedir. 117 yılında ölmeden önce Hadrian’ı evlat edinir, o imparator olur. O dönemde ki Roma imparatorluğunun sınırları içinde yaklaşık 25 modern ülke yer almaktadır. Bunlardan biri de Anadolu’dur.
  Hadrian 76 yılında İspanya’da doğar, köklü bir ailenin çocuğudur. Hadrian döneminde
  İmparatorluk coğrafyasında sayısız anıtsal yapılar ortaya çıkar. Roma’da Panteon binası, kendi adıyla anılan villa, İngiltere’de 122 km uzunluğunda 4,5 yüksekliğinde ve 2,5 m genişliğinde Hadrian duvarı bunlardan bazılarıdır. Grek kültürüne ve Atina’ya çok önem verir, Atina’yı imparatorluğun kültür başkenti yapar.
  Hadrian 129-130 yıllarında Anadolu’da uzun bir geziye çıkar, ziyaret ettiği kentlerde anıtsal kapılar, görkemli yapılar onun onuruna yaptırılır.
  Bunlara bazı örnekler şöyle
  Antalya’nın en güzel antik anıtı Üç Gözlü Kemer
  Phaselis kentinde Hadrian Kemeri
  Isaura (Konya Bozkır Zengibar Kalesi) ve daha başkaları
  Hadrian o günün anlayışına göre tanrılaştırılır, adına tapınaklar yaptırılır
  Efes’te Hadrian Tapınağı, Cyzikus’ta (Bandırma) Hadrian Tapınağı
  Adına kentler kurulur veya geliştirilerek onun ismi verilir.
  Bunların başında EDİRNE (Hadrianople), Karabük Eskipazar yakınında Hadrianapolis, Konya Doğanbey yakınında Hadrianapolis kenti ve başkaları… Konya (Iconium) kentinin gelişimi 1. yüzyılda İmparator Cladius’tan başlamış, bölgenin surlarla ve yapılarla donanımlı bir kent haline gelişi Hadrian döneminde tamamlanmıştır.
  Roma döneminde ki Edirne %90 toprak altında olup bugün tamamen Selimiye Camii başta olmak üzere görünenler hep Osmanlı eserleridir. İstanbul’dan sonra en çok Osmanlı eseri bu kenttedir.
  Hadrian hakkında internette çeşitli bilgiler, döneminde yaşanan politik olaylar hakkında çeşitli yayınlar vardır. Buna bir örnek “Arkeoloji ve Sanat Yayınlarından” “Historia Augusta Hadrianus- 2011” kitabıdır.
  Bu yazımda gayem bu imparatorun Anadolu’da yaptıklarının bir envanterini en azından bir taslağını çıkarmaktadır. Bu konuda araştırma ve kazılar sürdükçe bunlara yenileri eklenecektir. Anadolu’nun aydınlatılması ve turizm alanında değerlendirilmesi başta Türk insanına düşen bir görev olduğu görüşündeyim.
  Bunlar ise Anadolu’nun dünya çapında arkeolojik değerini ortaya koymaktadır.
  Son olarak Hadrian’da bir insandır, tanrılaştırılsa da çok büyük imparatorluğun başında olsa da yaşlılığında ağrıları sızıları olmakta onlardan şikâyet etmektedir. İntiharı bile düşündüğü olmuştur. Tanrı tanrıdır, insan onun yarattığı düşünen varlıktır düşüncesi ne kadar doğru….

  (Muğla Devrim 10.03.2016 Yayınlandı)

 2. MEHMET BİLDİRİCİ 2727 15-03-2016

  ADİL KARAAĞAÇ’I (1923-2016) KAYBETTİK
  Adi Karaağaç Konya 2 dönem Konya Milletvekillerinden Mustafa Fevzi Karaağaç’ın oğludur. 1942 yılında Konya Lisesi ve 1947 yılında İstanbul Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu, önce Konya’da bir eczane açtı. Daha sonra Ecza Deposu kuruculuğuna yöneldi ve Türkiye’nin en önde gelen eczacıları arasında yer aldı.
  Adil Karaağaç Konya Lisesi’nden mezun en eski öğrencileri arasında yer alıyordu

Toplam 152 yorum bulundu. 151-152 arası listeniyor.