Ziyaretçi Defteri


Mesaj Gönder

 1. MEHMET BİLDİRİCİ 12-07-2017

  ORHANİYE, GEZİSİ
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Bayram dolayısıyla yalnız yaşadığım Akyaka’da oğlum Prof Dr. Öztuğ Bildirici ve torunum Mehmet DEMİR beni arabaları ile Konya’dan ziyarete geldiler. Demir deniz kuşu günde iki defa denize koşuyor, babası ile saatlerce yüzüyorlar.
  Bir günde çevreyi tanımak için 27.06.2017 günü arabaları ile Marmaris üzerinden Orhaniye, Selimiye ve Bayır mahallesine geziye gittik.
  Orhaniye’de beni yanlarında getirdikleri bir sandalyeye oturtup, yüzdüler ve “Kız Kumu’nda yürüdüler, tabiki buraya ilk gelen Demir burayı çok sevdi. Orhaniye’nin hemen karşısında bir Kale Adası var sahilden sadece kalenin bir odası görünüyor. Deniz bisikleti kiraladılar bende dâhil adanın yan tarafına denizden gittik. Meğer buradan çok net görünüyor. Ada üzerinde oldukça büyük bir kale var, tabi adaya çıkamadık.
  Kale Adası hakkında Türk-Alman bilim heyetinin bir yüzey araştırması var. İnternetten erişebilirsiniz. Ben buradan Kale Adası hakkında bazı bilgiler eklemek istiyorum. Kale Adası’nıda Bizans döneminde yaşandığı kabul edilmektete olup üzerinde 20 civarında yapı ve sarnıç kalıntısı var.
  Bu kalenin ve Orhaniye’nin Bizans ve Osmanlı döneminde Cumhuriyet öncesine kadar Rumların yaşadığını ve isminin KIRVASİL olduğunu öğrendim. Yakın mahalle Turgut ve Orhani’ye pek çok kilise kalıntısı bunu doğruluyor.
  Zira daha önceden Orhaniye’den katıldığım bir gemi gezintisinde çevrede yakın dönemden kalma kilise kalıntılarına rastlamıştım.
  Bazı haritalarda Hellenistik dönem yerleşimi BYBASSUS burada gösterilmektektedir. Hâlbuki yaptığım araştırmalarımda BYBASSUS’un Hisarönü civarında olduğunu belirlemiş bulunuyorum.
  Bybassus tarihi oldukça karmaşık bir konu olduğundan bu yazımda buna girmeyeceğim.
  Mitolojik olarak Bybassus kralının kızının korsanlardan kaçarken kucağına aldığı kumların dökülmesinden oluşan “KIZ KUMU” deniz içinde yaklaşık 2-3 m derinliğinde 1-2 m genişliğinde bir bir duvar.
  Bunun jeolojik olarak nasıl oluştuğu da çok ilginç, uzmanlarınca bir açıklama getirilmelidir. Zira başka hiçbir yerde rastlanmayacak ilginç bir olay.
  Güzel bir gün geçirdik ve yeni bilgiler öğrendik. Daha fazlasını torunum Demir buralarda yaşarsa yeni buluntuları değerlendirerek daha güzel yazılar yazacağına inanmak istiyorum.
  Yazıma Kaleden ve Orhaniye’den iki fotoğraf eklenmiştir.
  Devrim Gazetesi

 2. MEHMET BİLDİRİCİ 3047 8 son 12-07-2017

  UYGARLIKLAR BEŞİĞİ ANADOLU 8
  DİYOJEN OIONANDA KENT DUVARLARINA NE YAZMIŞ
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Bu yazımda da Epikür felsefesine bağlı Diyojen’in Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Oionanda (İncealiler) kenti duvarlarına yazdıkları yazılardan örnekler sunulacaktır. Bu metinler eski Yunanca olarak kentin duvarlarına insanlara mutluluğu ve hazzı yakalayabilmek için kazınmıştır.
  Üzerinde 43 yıl araştırma yapan İngiliz Bilim Adamı Martin Smith bunların orijinal Yunanca metinleri çeşitli noktalardan toplamış düzgün bir metin haline getirmiştir. Bu şu şekilde olmuştur, kentin muhtelif yerlerine dağılmış parçalar uzun uğraşlar sonucu bir bulmaca (puzzle) çözer gibi bir araya getirilmiş ve arkasından bunları İngilizce’ye çevrilmiştir.
  İnternette tamamı 7 dosya kâğıdını (A3) kapsamaktadır.
  BU YÖNDEN DÜŞÜNÜLÜRSE İŞİN KÜLTÜREL BOYUTU ORTAYA ÇIKACAKTIR.
  Ben burada ilk iki sayfayı Türkçeye çevirececeğim.
  Şimdi söz Diyojen’de

  “Ben Atinalıların dostu Diyojen buraya bu duvara Doğal Felsefemi kazıyorum.
  (Burada açıklamak yapmak gerekmektedir. Bu yazılar M.S 2 yüzyılın ikinci yarısında yazılmıştır. Oinanda bir Roma kentidir. Önde gelen Romalılar burada yaşamaktadır. Atina bir başkent değildir. Diyojen’in ben Atina’lıların dostuyum demesi ve yazılarında Grekçe kullanması ilginçtir. Sebebi M.Ö 4 yüzyılda Epikür Felsefe Okulunun orada kurulmuş olması ile açıklanabilir M.Bildirici)
  Pek çok insan eşyanın tabiatı hakkında yanlış kavramlar yüzünden yanılgı içindedir ve bu yüzden ızdırap çekerler.. Onlar vücutlarından gelen ikazlara rağmen bunu dinlemezler. Zira vucud ruhu gerekli olmayan işlere sürükler, hâlbuki vücudun ihtiyacı küçük ve edinmesi çok kolay doğal ihtiyaçlardır... Bu insanlar ruh için vücudun doğal zevklerinin ki bunlar bize zararı olmadığı gibi aynı zamanda tehlikeli olamayacağını anlamazlar.
  Hayatımda pek çok kişinin bu çıkmazda olduğunu gördüm. Bu davranışlar beni çok çok üzdü ve onların kayıp hayatları üzerine gözyaşları döktüm.
  Bu yüzden bu metinleri hazırladım. Düşündümki iyi insanlar arasında öğrenme kapasitesi olanlar bundan faydalanacaktır.
  Ben hayatımın güneş batımında ölüme yaşlılık dolayısıyle yaklaşmışken bu kutsal doktrinleri iyiliksever mutlluğu yakalayacak kişilere vermek istedim.
  Ölümden ve tanrılardan korkmak boşuna ama insanların büyük kısmında bu durum vardır. Onlar şurada aldanırlar, gerçek haz sokak kalabalığının alkışlamasından, parfümlerden ve merhemlerden gelmez, buna karşı doğaya yönelmekten gelir. Doğayla ilgilenmek bize yarar sağlamaz düşüncesini ben çürütmüş bulunuyorum.
  Her nekadar yönetici olarak bir görevim olmasada bu tavsiyelerimi bu duvara yazdım.
  Pek az kişi bu yersiz inançlardan, ölüm ve tanrılardan korkmadan kendini kurtarmış olanlara tavsiyelerimi sunacağım. Fakat şunu söylemeliyim ki pek çok kişi veba gibi aynı hastalıklardan ızdırap çeker. Pekçok kişi eşyanın tabiatındaki yanlış kavramlardan dolayı ızdırap çeker, bu gitgide daha da yaygınlaşır. Koyunlarda olduğu gibi birinden diğerine geçer. Bunları sadece bugün yaşayan hemşerilerime değil henüz doğmamış olanlar ve daha sonra buraya gelecekler içinde söylüyorum.
  Bu duvarlarda yazılanlar geniş halk tabakalarına yayılacak, ben onların kurtuluşu için bir ilaç (medicine-doktrin) olacaktır. Bunlar biz Epikür felsefesine bağlı olanlar içi denenmiş ve doğru olduğu görülmüştür.
  (Böylece devam ediyor….)
  Bu şekilde 8 serilik bir yazımı tamamlamış bulunuyorum. Diyojen elbette bununla bitmeyecektir.
  Konu ile ilginenler oldukça konuyu tartışmaya açığım.
  Muğla kültürürüne çok değer katacak Diyojen konusu için bu yazılanlar sadece bir başlangıç olacağına inanıyorum.
  (Muğla Devrim Gazetesi 11.07.2017 tarihinde yayınlandı)

 3. MEHMET BİLDİRİCİ 3046 12-07-2017

  UYGARLIKLAR BEŞİĞİ ANADOLU 7
  FİLOZOF EPICUR (M.Ö 341-270) VE FELSEFE OKULU
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Oionanda’da yaşamış bulunan Diyojen Epicür (Epıcur) felsefe okuluna ve disiplinine bağlıdır. Onu iyi anlabilmek için Fifozof Epicür’de iyi bilinmelidir.
  Öğretisinin özü basit şeylerle mutluluğu yakalamak, dostluklar ve arkadaşlıklar kurma esasına dayanır.
  Epicür M.Ö 341 yılında Anadolu karasının bir uzantısı olan Sisam (Samos) adasında doğmuştur. Ailesi Atinalı asker kökenli olup görev için Sisam adasında bulunmuşlardır.
  Epikür 14 yaşında felsefeye başlamış, hayatının 35 yılı genelde Anadolu antik kentlerinde geçmiştir. M.Ö 327-324 arasında Teos antik kenttinde yaşamıştır. Teos Efes Milet gibi İzmir civarında bir İyon kentidir. Burada Demokritos’un atoma dayalı fizik görüşünü benimsemiştir. BURADA ATİNA’DAKİ ANNESİNE YAZDIĞI MEKTUP SONRA Oıonanda’da korunmuştur.
  32 yaşında Midilli (Lesbos) adasında ders vermeye başlamış, 4 yıl devam etmiştir.
  306 yılında Atina’ya yerleşmiş evinin bahçesinde BAHÇE (Ho Keops) adını verdiği felsefe okulunu açmıştır. Bu okul M.S 4 yüzyıla kadar devam etmiştir.
  Bu tarihte Atina’da Eflatun (Plato) tarafından açılmış Academy (Güzel Sanatlar Akademisi) (Konya Mühendislik Mimarlık Akademisi) gibi kurumlardaki Akademi ismi buradan gelmektedir. Bir diğeri Aristo (Aristotle) kurduğu LYCEUM (Lise ismi buradan gelmektedir) bulunuyordu. Epikür’ün Okulu Atina’da üçüncüdür. Okula kadınlar da kabul edilmiştir. Okuldaki yaşamda çok basitti, ana içecek su idi, seyreltilen bir şaraba da müsaade edilmiş, yenenler ise arpa ekmeği gibi sade yiyeceklerdi.
  Epicür kadere inanmaz, kadere karşı kayıtsız kalınmasını savunur. Hayat ve ölüm karşısında da kayıtsız kalınmalıdır. O halde akıllıca davranıp bize sunulanlardan mutluluk sağlayanları seçebilmelidir. Hiçbir şeyin gereğinden fazlasından kaçınmalıdır zira bunlar sonunda insana acı verir.
  Sonra insan şan ve şeref mevki, mülk, gibi gösterişe dayalı değerlerden uzak durmayı da bilmelidir. Bu sahte değerler İnsanı, hep da¬ha fazlasını elde etmeye tahrik ederler, ama bunlara yeter derecede sahip olunamayacağı için, insan sürekli bir huzursuzluk içine düşürür. Bu yüzden sonunda duyumsuzluk ve tiksinti uyandırır bunlar yerine manevi hazlara ilgi göster¬melidir.
  İnsan uyuşabildiği, kendisiyle aynı düşüncede ve karakterde olan insanlarla dostluk kurmalıdır. Bu düşüncenin bir sonucu olarak Epikürcüler, İlkçağda, gerçekten ben¬zerine ender rastlanan bir arkadaş topluluğu yaratmışlardır.
  Epikürcüler ölüme karşı korkusuz ve kayıtsız bir tavır takınmak gerek¬tiğine inanırlar. Çünkü hayatla birlikte her şey sona eriyor ve artık içinde yaşamadığımız za¬man, içinde hiç yaşamamış olduğumuz zaman kadar bizi İlgilendirmez. Var olduğumuz süre¬ce ölüm yoktur ve ölüm var olunca da artık biz yokuz. Öyleyse ölüm korkulacak bir şey de¬ğildir.
  Nitekim Atina'nın o çağda çalkantılı ortamına rağ¬men Epikürcüler Atina'daki "Epikür’ün Bahçesi"ni bir barış adacığı şekline dönüştürmüşler¬dir.
  Sonuç olarak Epikür’ün disiplini aradan 24 yıl geçmesine rağmen bugünkü insanın alacağı dersler vardır.
  Ayrıca Anadolumuzun bağrında ne büyük düşünürler yaşadığını ortaya koymaktadır.
  Devrim Gazetesinde yayınlanmıştır.

 4. MEHMET BİLDİRİCİ 3045 12-07-2017

  SAYIN CELALETTİN ÇİFTÇİ
  İTÜ SINIF Arkadaşım
  Sen ilaveten asker arkadaşım ve enerjini takdir eden biriyim. Ama bir arkadaşımızın tüm hocalarına hakaret eden bir mailine destek verdiğin için kırgındım. Önce yazmak istemedim.
  Ama yeni ortaya çıkan Likyalı DİYOJEN hakkında maillerin üzerine bazı açıklama yapmak durumundayım.
  İlk Sinoplu Diyojen hani Büyük İskender’e “GÖLGE ETME BAŞKA İHSAN İSTEMEM” diyen. Varlığa ve otoriteye meydan okuyan kişi tarihte bilinen bir kişidir.
  Bu Likyalı Diyojen çok farklı. Tarihi kayıtlara geçmemiş, Epikürcü Filozof. İkinci yüzyılda Likya’da yaşamış, Rodos ve Atina’da eğitim almış. İhtiyarlayınca insanlara mutluluğu öğretmek için kentinin duvarlarına felsefesinin esaslarını kazımış. Bir yönetici olmadığı halde
  Zamanla kent tarihe geçmemiş kaybolmuş. Ancak İngiliz Martin Smith 43 yıl çalışarak bu yazıtları okumuş ve yayınlanmış, böylece tarihten bilinmeyen bir Filozof yeniden doğmuş.
  Merak edenler Google’ndan “DESCRIPTIONS DIOGENES OF OIONANDA” maddesine girebilir. Burada 32 dakikalık Türkçe video her şeyi anlatıyor.

  Sen bu adamı hiç duymadım diyorsun. Doğru bir ay önce ben de hiç duymamıştım. Muğla kültür ve sanata düşkün bir kent ama hiçbir Muğlalı da duymamıştı.
  Ben Muğlalılara dünya çapında hemşerileri DIOGENES OF OIOANDA’yı Muğla Devrim Gazetesinde tanıtmaya çalışıyorum.
  Buradaki yazılarıma da gene Google’dan
  Mugla devrim maddesine girip köşe yazarlarına girip yazılarıma ulaşmak mümkün
  Epikürcü Filozof DİYOJEN’e ta Trabzon’dan gösterdiğin ilgiye teşekkürler
  Mehmet Bildirici

 5. MEHMET BİLDİRİCİ 3044 12-07-2017

  KÜLTÜR BEŞİĞİ ANADOLU 6
  OIONANDA VE EPİKÜRCÜ FİLOZOF DİYOJEN ÜZERİNE
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Devrim Gazetesinde 21 ve 24 Haziran 2017 tarihli sayılarında Likyalı (Muğlalı) Diyojen hakkında yazdığım yazılar ses getirdi Avni Batur isimli Akyaka Felsefe Grubundan bir arkadaşım konuya ilgi duymuş, internet üzerinden araştırma yapıp bana göndermiştir. Ayrıca Akyaka Felsefe Grubumuzda 22.06.2017 günü Filozof Diyojen üzerine bir TANITIM TOPLANTISI yapmış bulunuyorum. Burada bu Epikürcü Diyojen ve Oionanda (İncealiler –Seydikemer-Muğla) ve antik suyolu hakkında topladığım bilgileri Felsefe grubuma sunmuştum.
  Burada Akyaka’da resmi olmayan bir FELSEFE GRUBUMUZ olduğunu belirtiyor ve hakkında çok kısa bir açıklama yapacağım. Felsefe Grubu her hafta Perşembe günü saat 17.00 de Akyaka Kültür ve Sanat Derneği’nde (Oktay Akbal Kütüphanesi) 2 saat süre ile toplanıyor. Her hafta bir arkadaş bir konuyu hazırlıyor ve sunuyor, bunlar antik Yunan Felsefesinden bir konu olabildiği gibi Bertrand Russel gibi modern bir düşünür de olabiliyor. Grubun lideri Felsefe eğitimi almış aynı zamanda Cam sanatçısı Özden Uz ve Dernek Başkanımız Aydın Turunç. Ben şahsen bu toplantılardan çok şey öğrendiğimi burada belirtiyorum.
  AYRICA ŞU AÇIDANDA BAKILMALI, MUĞLA’DA BÖYLE BİR GRUP YOKKEN BİR MAHALLESİ olan AKYAKA’DA BÖYLE BİR FELSEFE GRUBU OLUŞU AKYAKA LEHİNE ARTI BİR PUAN OLUYOR DİYE DÜŞÜNÜYORUM
  Şimdi geçelim bana gelen mailde bölgede yaşayan bir kişinin çok ilginç anlattıklarına. Önceki yazımda Oionanda’nın Fethiye’ye 88 km olduğunu yazmıştım. Bu mail buna açıklık getiriyor.
  Muğla ilinde SEYDİ KEMER ilçe olduktan sonra İncealiler (INCALLAR) bu ilçe sınırları içine alındı.
  Denizli-Fethiye yolunda kuzeyden gelirken Karabel gecidine varmadan solda bulunan incealiler koyune ulaşılır. İncealiler mahallesine varınca Kahveden bir rehber alınmalıdır. Zira antik kente çıkış zor bir tırmanışı gerektirmektedir.
  İncealiler’e yaklaşık 8-9 km mesafede olan ÇUKUR ÇEYLEN’deki evimizde kötü ruh kovucusu bir koçbaşı taşı var. Büyük olasılıkla Oionanda antik kentinden geldiğini sanıyorum. Bu taşlar köyümüzdeki evlerin duvarlarında ve merdiven diplerinde var. Aynı zamanda pek çok evlerin duvarlarında ve merdivenlerinde görülmektedir.
  Köyümüzde lahitler de (sarcophaus) bulunmakta, köyümüzde bunlara beşiktaş !!!!! ismi verilmektedir. Bir spor kulübü ile benzemesi çok ilginç
  Bizim evdeki KOÇBAŞI bizm evdeki antene yuvalık yapıyor.
  Oionanda antik kentinden kalan en eski eser M.Ö. 200 yıllarına tarihlenen Sur’latdır (city Wall). Duvarlar son derece güzel taş işçiliği ile yapılmıştır. Bir de kulesi yer almaktadır.
  Roma döneminde kentin yukarı AGORA’yı (Çarşı) tepeden görecek şekilde İmparator AUGUSTOS (İlk Roma İmparatoru M.Ö 27- M.S 14) döneminde bir bir tapınak inşa edilmiştir. Bu tapınak içinde imparatora ait bir yazıt ele geçirilmiştir.
  M.S 70 yıllarından itibaren Flavius döneminde yukarı agoraya çıkan yolun güneyinde Jimnazyum ve hamam inşa edilmiştir. Burada Rhodiapolis’li (Antalya’da bir antik kent) OPRAMOS para yardımında bulunmuştur.
  Bu tapınak yapısına 3 yy başlarında sütunlu bir avlu eklenmiş ve yapı imparatorlar Septimus Severus ve Caracalla’ya adanmıştır. Kentin güneyinde ki basınçlı taş borulu su getirme yolunun bu dönemde yapıldığı kabul edilebilir. Bu konu Devrim gazetesinde bir yazımda (01.07.2017) ayrıca incelenmiştir.
  Kent, tepe yamaçlarina inşa edilen mezarlarla çevrilidir. Mezarlarin hemen hemen tümü Roma dönemine aittir. bunlarin en büyügü M.S. 2. yy.'in yarisinda Licinnia Flavilla tarafindan yaptirilan Hereon’dur. Bu anit mezarda Licinia Flavilla'nın ailesinin soyagacini veren bir yazit yer almaktadir. Bu yazitta Roma döneminin Likya seçkinlerini tanımamiz mümkün olmaktadir.
  Yazıya Felsefe Grubundan bir resim eklenmiştir.
  (Devrim gazetesinde yayınlanmıştır


 6. MEHMET BİLDİRİCİ 3042 12-07-2017

  UYGARLIKLAR BAŞİĞİ ANADOLU 6
  FELSEFE GRUBUMA OIONANDA VE EPİKÜRCÜ DİYOJEN’İ TANITTIM
  22.06.2017 Perşembe günü saat 17.00-19.00 arası (Akyaka Kültür ve Sanat Derneği’nde (AKSD) Oionanda ve Epikürcü Filozof Diyojen hakkında Felsefe grubu arkadaşlarıma bir tanıtma gerçekleştirdim. Daha önce Devrim Gazetelerinde yazdığım yazıları okudum ve Epikürcülük ve Diyojen hakkında öğrendiklerimi sundum.
  Özellikle Oionanda taş borulu basınçlı suyolunda Devrim gazetesine yazdığım yazıya dayanarak ve Oionanda planı ile fotoğrafları gösterdim. Diyojen’in taşlara kazıdığı parçalardan bahsettim ve resimler gösterdim. Martin Simith’in Big Puzzle isimli 32 dakikalık videosunu gösterdim. Bunlar internete girerek ulaşılabilir.
  Katılan arkadaşların ilgisini çektiğini sanıyorum.
  Burada yaşayan ve ismini belirleyemediğim kişiden aldığım mailde ilginç bilgilere rastladım.
  Muğla ilinde SEYDİ KEMER ilçe olduktan sonra İncealiler (INCALLAR) bu ilçe sınırları içine alındı.
  Denizli-Fethiye yolunda kuzeyden gelirken Karabel gecidine varmadan solda bulunan incealiler koyunden ulasilir. İncealiler mahallesine varınca Kahveden bir rehber alınmalıdır.

  İncealiler’e yaklaşık 8-9 km mesafede olan ÇUKUR ÇEYLEN’deki evimizde kötü ruh kovucusu bir koçbaşı taşı var. Büyük olasılıkla Oionanda antik kentinden geldiğini sanıyorum. Bu taşlar köyümüzdeki evlerin duvarlarında ve merdiven diplerinde var. Bu taşlardan pek çok evlerin duvarlarında ve merdiven görülmektedir.
  Köyümüzde lahit (sarcophaus) lerde yer almakta, köyümüzde bunlara Beşiktaş !!!!! ismi verilmektedir.
  Bizim evdeki KOÇBAŞI bizm evdeki antene yuvalık yapıyor.
  Oionanda antik kentinden kalan en eski eser M.Ö. 200 yıllarına tarihlenen Sur (city Wall). Duvarlar son derece güzel taş işçiliği ile yapılmıştır. Bir de kulesi yer almaktadır.
  Roma döneminde kentin yukarı AGORA’yı (Çarşı) tepeden görecek şekilde İmparatot AUGUSTOS (İlk Roma İmparatoru M.Ö 27- M.S 14) döneminde bir bir tapınak inşa edilmiştir. Bu tapınak içinde imparatora ait bir yazıt ele geçirilmiştir. M.S 70 yıllarından itibaren Flavius döneminde yukarı agoraya çıkan yolun güneyinde Jimnazyum ve hamam inşa edilmiştir. Burada Rhodiapolis’li (Antalya’da bir antik kent) OPRAMOS para yardımında bulunmuştur.
  Bu tapınak yapısına 3 yy başlarında sütunlu bir avlu eklenmiş ve yapı imparatorlar Septimus Severus ve Caracalla adanmıştır. Kentin güneyinde ki basınçlı taş borulu su getirme yolunun bu dönemde yapıldığı kabul edilebilir. Bu konu Devrim gazetesinde ayrıca incelenmiştir.
  Kent, tepe yamaçlarina insa edilen mezarlarla çevrilidir tarihlenen mezarlarin hemen hemen tümü roma dönemine aittir. bunlarin en büyügü M.S. 2. yy.'in ii. yarisinda Licinnia Flavilla tarafindan yaptirilan Hereon’dur. Bu anit mezarda Licinia Flavilla'nın ailesinin soyagacini veren bir yazit yer almaktadir. Bu yazitta Roma döneminin Likya seçkinlerini tanımamiz mümkün olmaktadir.
  Yazı Devrim Gazetesinde yayınlanmıştır.


 7. MEHMET BİLDİRİCİ 3040 12-07-2017

  UYGARLIKLAR BEŞİĞİ ANADOLU-5
  LİKYA’DA OIOANDA ANTİK KENTİ BASINÇLI SUYOLU
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Daha önce Oionanda antik kenti hakkında yazılarım çıkmıştı. Bu defa aynı kentin çok ilginç suyolu hakkında bilgiler sunulacaktır.
  Ben antik Anadolu’da kentleri suyollarının araştırmacısı olarak Oinoanda ismine çok önce rastlamıştım. Ama kenti görmek hala nasip olmadı.
  Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü tarafından A. Hall başkanlığında Oinoanda suyolları için kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Araştırma E.C. Stenton & C.C. Coulton tarafından yapılmış ve 1986 yılında “ANATOLIAN STUDIES” de yayınlanmıştır. Anadolu Araştırmaları olarak Türkçeleştirdiğimiz bu yayın Anadolu antik kentlerine ve yapılarına ait çok değerli bilgiler sunmaktadır. Zamanım ve imkânım olduğu müddetçe bu kitapları kaynak olarak kullanmaya ve incelemeye çalışmışımdır.
  Bu dergiden fotokopi ile Oinoanda su suyolu kısmını edinerek Web siteme koydum. Ulaşmak çok kolay
  www.mehmetbildirici.com English 20.2.107
  Yayın İngilizce olup Oinoanda suyoluna ait hidrolik bilgiler sunulmakta ve Anadolu’nun diğer kentleri antik suyolları ile özellikleri karşılaştırılmaktadır.
  Ben buradan kısa bir özet sunacağım.
  Antik çağda Sümer ve Hititlerden bu yana su iletimimde (isale) pişmiş toprak borular (künk, pöhrek ) kullanılmıştır. Bunun içinden sular yer çekimi ile iletilmekte (cazibe) bu yüzden boruların kalınlıkları ince (1-2 cm) olmaktadır.
  Oinoanda’da önceleri sarnıçlar ve su kuyuları kullanılmış, Roma döneminde nüfusun artması üzerine kentin güneyinden yaklaşık 4 km uzağında bulunan Gökpınar’dan künk ve taş borularla su getirilmiş, hamam ve binalara verilmiştir.
  Kentte girişte bir vadi basınçlı olarak taş borularla aşılmıştır. Taş bloklar içleri oyularak birbirine geçirilmiş basınç altında çalışan U borusu haline getirilmiştir. Buna teknik dilde inverted sifon (ters çevrilmiş sifon) adı verilmektedir. Taş borunun çapı 17,5 cm dir.
  Aşağı planda görüleceği gibi güneyde Gökpınar Pınarından su alınmış (Spring) buradan yaklaşık 5 km bir yolla kente su getirilmiş AQUATİK olarak gösterilen yerde bir vadi taş borularla geçilmiştir. Planda suyolu pipeline olarak gösterilmiş. Hat üzerinde pek çok nokta su içinde ki sürüntü maddelerinin çökelmesi için süzme yapıları konmuştur. (ST- silt trap)
  Kentin en yüksek yeri Akropolde büyük bir sarnıç oluşu dikkat çekicidir.

  ANADOLU BASINLI TAŞ BORULAR
  Roma döneminde İmparatorluk sınırları için yaklaşık yerleri belirlenen 32 basınçlı suyolundan yarısı Anadolu’da yarısı da imparatorluğun diğer yerlerindedir. Anadolu’da olanlar ise Anadolu’nun her yerinde değil sadece İzmir-Aspendos arası Güney Batı Anadolu üçgenindedir
  Bu da antik çağda bu bölgede gelişmiş bir teknoloji olduğunu göstermektedir. Bu da su tarihçileri ve su mühendisleri tarafından ciddi olarak incelenmelidir.
  Bu kentler aşağıda görülmektedir. Laodiya (Denizli), Patara’da ve Aspendos’da olan sistemlerin kalıntıları görülmeye değerdir

 8. MEHMET BİLDİRİCİ 3039 09-07-2017

  MEHMET BİLDİRİCİ 3039
  UYGARLIKLAR BEŞİĞİ ANADOLU-4
  MUĞLA İL SINIRLARI İÇİNDE OIONANDA’LI EPİKURCU FİLOZOF DIOJEN
  EPICUREN PHILOSPHER DIOGENES OF OIONADA
  MEHMET BİLDİRİCİ
  BU YAZIMDA MUĞLA İL SINIRLARI İÇİNDE YAŞAMIŞ, ANCAK BİR KÜLTÜR KENTİ OLAN MUĞLA’DA KİMSENİN FARKINDA OLMADIĞI DİOJEN (DIOGENES) SÖZ KONUSU EDİLECELTİR.
  PLATON ARİSTOTELES GİBİ DÜNYACA ÜNLÜ PİLOZOFLAR TARİHİ KAYITLARA GEÇTİĞİ, UYGARLIĞIN GELİMESİNDE EKSEN OLDUĞU HALDE BU FİLOZOF TARİHİ KAYITLARA GEÇMEMİŞ ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR SONUCU YAŞADIĞI DÖNEMDEN YAKLAŞIK 1800 YIL SONRA ORTAYA ÇIKARILMIŞTIR.
  YÜZYILLAR SONRA YENİDEN DOĞMUŞTUR DENİLEBİLİR.

  Muğlalı bu Diyojen Fethiye ilçesine 88 km uzaklıkta Oionanda antik kentinde yaşamıştır. Bu ören yerinin doğu eteğinde “İNCE ALİLER” mahallesi yer almaktadır.
  Önce Oionanda hakkında bilgiler sunulacaktır.
  Oionanda Helenistik ve özellikle Roma döneminde çok çok gelişmiş bir LİKYA kentidir. Bilindiği gibi Muğla’nın içinde bulunduğu bölge KARIA bölgesidir. Akyaka’da kurulmuş IDYMA kenti, Karia’nın güney doğu sınırını oluşturmaktadır. Fethiye ilçesi ve daha batısı antik çağda LİKYA bölgesidir.
  İsminin bugüne gelmediği göz önüne alınırsa kentin erken tarihlerde terk edildiği anlaşılmaktadır. Kent planı incelendiğinde çeşitli tapınak kalıntıları olduğu halde kilise kalıntısı görülememektedir. Bu da kentin çok önceleri terk edildiğini göstermektedir.
  Kente ait ilk bilgiler M.Ö 2 yüzyıla kadar inmekte en parlak dönemini Roma döneminde yaşamıştır. Bu parlak döneminde 10.000 kişinin yaşadığı bilinmektedir. Yakınında ki Likya kentlerinden KBYRA- BALBURA-BUBON ve OIONANDA, kendileri aralarında dörtlü bir birlik (Tetrapolis) oluşturmuşlardır. M.Ö 84 yılında Romalı Komutan Lucius Moreno bu birliğe son vermiş bölge direkt Roma yönetimine girmiştir.
  Kent 1400 kotundadır. Etrafındaki ovadan 300 m yüksektedir.
  Kentin Akropolü (Erentepe) kentin kuzeyindedir. Kent Akropol’ün yamaçlarında güney batısındadır. Özellikle Roma döneminde, imparatorluğun seçkin ailelerinin bu kentte yaşadığı görülmektedir. Romalı Licinnia Flavia 2. yüzyılda anıtsal HEREON’u yaptırmıştır. Yamaçlarda bulunan tüm mezarlar Roma dönemine aittir. Oinanda’da bulunan yazıtların tümü Eski Yunancadır.
  Kentin Roma döneminde yaptırılmış taş boruların kullanıldığı çok önemli suyolu vardır. Bu önümüzdeki ayrı bir yazıda incelenecektir.
  Epikürcü Filozof Diyojen burada yaşamış felsefesinin esaslarını kentin duvarlara kazımıitır. Kısa süre sonra yazıtların bulunduğu duvar ortadan kalkmış, kent tamamen karanlığa gömülmüştür.
  Kent 1840 yıllarında İngilizler tarafından keşfedilmiştir. 1847 yılında planı çıkarılmıştır. 1884 yıllarından itibaren Fransız ve Avusturyalı araştırmacılar çeşitli yazılı taşlar bulunmuş, ancak bunun neler olduğu anlaşılamamıştır.
  1968 yılından itibaren İngiliz Bilim adamı Martin Smith tarafından ciddi yüzey araştırmaları yapılmıştır. Burada Epikürcü Filozof Diyojen’in felsefesi kent içinde bir yerde herkesin okuyacağı şekilde duvarlara kazınmıştır. Epikür felsefesine bağlı Epikürcü Filozof Diyojen dünyaya Martin Smith tarafında dünyaya tanıtılmıştır.
  Martin Smith 1988-1995 yılları arasında İngiltere “Department of Classic History” bölümünde çalışmış ve emekli olmuştur.
  Martin Smith Smith çok uzun yıllarını Lucretius (Roma’da yaşamış Latin şair filozof M.Ö 99-55) ve Oiondalı Filozof Diyojen için harcamıştır.
  Martin Smith’e Oionanda maalesef kazı izni verilmediğinden sadece yüzey araştırmaları ile yetinmek zorunda kalmıştır. Oinoanda ve Diyojen konusunda pek çok yayını vardır.
  Diyojen Oionada’da duvarlara kazdığı yazıtlar 250 fragman (parça) olarak 6.000 kelimedir. Bunun 25.000 kelime olduğu sanılmaktadır. Bu ise olayın boyutunu ortaya koymaktadır.
  Dünyada bir felsefenin esaslarının yazılı anıta dönüştüğü bu yerin yer Türkiye’de ve dünyada eşi yoktur.
  Yazılardan iki örnek buraya eklenmiştir. Daha fazla bilgi internette için
  -Diogenes of Oionanda- Inscription
  Bunun içinde Türkçe alt yazılı ve Türkçe video izlenebilir.
  Bundan sonra Filozof DİYOJEN (DIOGENES) ve OIONANDA’ya sahip çıkmak Muğla aydınlarına ve özellikle MUĞLA VALİLİĞİNE KALDIĞINA İNANYORUM.
  Devam edecektir. İleri bir tarihte Taşlara yazılı İngilizceye tercüme edilmiş bu metinler Türkçeye çevrilip sizlere sunulacaktır.
  Yazıda belirtilen resimler buraya konulamamıştır.

 9. MEHMET BİLDİRİCİ 28-06-2017

  MUĞLA İL SINIRLARI İÇİNDE OIONANDA’LI EPİKURCU FİLOZOF DIOJEN
  EPICUREN PHILOSPHER DIOGENES OF OIONADA
  MEHMET BİLDİRİCİ
  BU YAZIMDA MUĞLA İL SINIRLARI İÇİNDE YAŞAMIŞ, ANCAK BİR KÜLTÜR KENTİ OLAN MUĞLA’DA KİMSENİN FARKINDA OLMADIĞI DİOJEN (DIOGENES) SÖZ KONUSU EDİLECELTİR.
  PLATON ARİSTOTELES GİBİ DÜNYACA ÜNLÜ PİLOZOFLAR TARİHİ KAYITLARA GEÇTİĞİ, UYGARLIĞIN GELİMESİNDE EKSEN OLDUĞU HALDE BU FİLOZOF TARİHİ KAYITLARA GEÇMEMİŞ ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR SONUCU YAŞADIĞI DÖNEMDEN YAKLAŞIK 1800 YIL SONRA ORTAYA ÇIKARILMIŞTIR.
  YÜZYILLAR SONRA YENİDEN DOĞMUŞTUR DENİLEBİLİR.

  Muğlalı bu Diyojen Fethiye ilçesine 88 km uzaklıkta Oionanda antik kentinde yaşamıştır. Bu ören yerinin doğu eteğinde “İNCE ALİLER” mahallesi yer almaktadır.
  Önce Oionanda hakkında bilgiler sunulacaktır.
  Oionanda Helenistik ve özellikle Roma döneminde çok çok gelişmiş bir LİKYA kentidir. Bilindiği gibi Muğla’nın içinde bulunduğu bölge KARIA bölgesidir. Akyaka’da kurulmuş IDYMA kenti, Karia’nın güney doğu sınırını oluşturmaktadır. Fethiye ilçesi ve daha batısı antik çağda LİKYA bölgesidir.
  İsminin bugüne gelmediği göz önüne alınırsa kentin erken tarihlerde terk edildiği anlaşılmaktadır. Kent planı incelendiğinde çeşitli tapınak kalıntıları olduğu halde kilise kalıntısı görülememektedir. Bu da kentin çok önceleri terk edildiğini göstermektedir.
  Kente ait ilk bilgiler M.Ö 2 yüzyıla kadar inmekte en parlak dönemini Roma döneminde yaşamıştır. Bu parlak döneminde 10.000 kişinin yaşadığı bilinmektedir. Yakınında ki Likya kentlerinden KBYRA- BALBURA-BUBON ve OIONANDA, kendileri aralarında dörtlü bir birlik (Tetrapolis) oluşturmuşlardır. M.Ö 84 yılında Romalı Komutan Lucius Moreno bu birliğe son vermiş bölge direkt Roma yönetimine girmiştir.
  Kent 1400 kotundadır. Etrafındaki ovadan 300 m yüksektedir.
  Kentin Akropolü (Erentepe) kentin kuzeyindedir. Kent Akropol’ün yamaçlarında güney batısındadır. Özellikle Roma döneminde, imparatorluğun seçkin ailelerinin bu kentte yaşadığı görülmektedir. Romalı Licinnia Flavia 2. yüzyılda anıtsal HEREON’u yaptırmıştır. Yamaçlarda bulunan tüm mezarlar Roma dönemine aittir. Oinanda’da bulunan yazıtların tümü Eski Yunancadır.
  Kentin Roma döneminde yaptırılmış taş boruların kullanıldığı çok önemli suyolu vardır. Bu önümüzdeki ayrı bir yazıda incelenecektir.
  Epikürcü Filozof Diyojen burada yaşamış felsefesinin esaslarını kentin duvarlara kazımıitır. Kısa süre sonra yazıtların bulunduğu duvar ortadan kalkmış, kent tamamen karanlığa gömülmüştür.
  Kent 1840 yıllarında İngilizler tarafından keşfedilmiştir. 1847 yılında planı çıkarılmıştır. 1884 yıllarından itibaren Fransız ve Avusturyalı araştırmacılar çeşitli yazılı taşlar bulunmuş, ancak bunun neler olduğu anlaşılamamıştır.
  1968 yılından itibaren İngiliz Bilim adamı Martin Smith tarafından ciddi yüzey araştırmaları yapılmıştır. Burada Epikürcü Filozof Diyojen’in felsefesi kent içinde bir yerde herkesin okuyacağı şekilde duvarlara kazınmıştır. Epikür felsefesine bağlı Epikürcü Filozof Diyojen dünyaya Martin Smith tarafında dünyaya tanıtılmıştır.
  Martin Smith 1988-1995 yılları arasında İngiltere “Department of Classic History” bölümünde çalışmış ve emekli olmuştur.
  Martin Smith Smith çok uzun yıllarını Lucretius (Roma’da yaşamış Latin şair filozof M.Ö 99-55) ve Oiondalı Filozof Diyojen için harcamıştır.
  Martin Smith’e Oionanda maalesef kazı izni verilmediğinden sadece yüzey araştırmaları ile yetinmek zorunda kalmıştır. Oinoanda ve Diyojen konusunda pek çok yayını vardır.
  Diyojen Oionada’da duvarlara kazdığı yazıtlar 250 fragman (parça) olarak 6.000 kelimedir. Bunun 25.000 kelime olduğu sanılmaktadır. Bu ise olayın boyutunu ortaya koymaktadır.
  Dünyada bir felsefenin esaslarının yazılı anıta dönüştüğü bu yerin yer Türkiye’de ve dünyada eşi yoktur.
  Yazılardan iki örnek buraya eklenmiştir. Daha fazla bilgi internette için
  -Diogenes of Oionanda- Inscription
  Bunun içinde Türkçe alt yazılı ve Türkçe video izlenebilir.
  Bundan sonra Filozof DİYOJEN (DIOGENES) ve OIONANDA’ya sahip çıkmak Muğla aydınlarına ve özellikle MUĞLA VALİLİĞİNE KALDIĞINA İNANYORUM.
  Devam edecektir. İleri bir tarihte Taşlara yazılı İngilizceye tercüme edilmiş bu metinler Türkçeye çevrilip sizlere sunulacaktır
  (Muğla Devrim 21.06.2017 & 24.06.2017)

 10. MEHMET BİLDİRİCİ 28-06-2017

  UYGARLIKLAR BEŞİĞİ ANADOLU-2
  MEHMET BİLDİRİCİ
  SİNOPLU DIYOJEN (M.Ö 404-323)
  DIOGENES OF SINOPE
  Karadeniz’de bulunan Sinop kenti antik Sinope isimli kent üzerindedir. Diyojen bu kentte dünyaya gelmiştir. Babası bu kentte önemli bir kişidir. Ancak yaptığı bir yanlış hareketten dolayı Atina’ya sürgün edilir, o da babası ile Atina’ya gider. Bir daha kentine geri dönmez. Atina’da Kinik felsefe okulu kurucusu ANTHISTENES’in (Atina M.Ö 445-Atina M.Ö 365) öğrencisi olur. Diyojen’i Anthistenes önce kabul etmez kovulur, ama ısrar eder, onun öğrencisi olmayı başarır. Anthistenes’in yazdığı pek çok eseri olduğu halde bu güne gelen yoktur. Hepsi kaybolur.
  Anthistenes Sokrates’in öğrencisi olur, onun ölümünden sonra okulunu açar. Kinik (kelime olarak köpeksi anlamında) felsefede esas ERDEM’dir (Grekçe areta, İngilizce virtue). Bunun için mala mülke gerek yoktur. Diyojen Atina’da elinde bir kandil Erdemli adam aramak sokak sokak dolaşır.
  Daha sonra yolu Korinth (Yunanistan) düşer. Orada bir bira fıçısı içinde yaşar. Büyük İskender Asya seferine çıkmadan (M.Ö 334 den önce) Korinth’e gelir. Fıçı içinde yaşayan Diyojen’i ziyaret eder. İskender dile ben ne dilersin der Diyojen’den aldığı cevap “GÖLGE ETME BAŞKA İHSAN İSTEMEM olur”. Bu varlığa meydan okuyan bu söz üzerine İskender “İSKENDER OLMASAYDIM DİYOJEN OLMAK İSTERDİM der.
  Diyojen fıçı içinde yaşamını sürdürerek M.Ö 323 yılında ölür. Tesadüfe bakın aynı yıl Büyük İskender Babil’de ölür. Büyük İskender Korinth’de Diyojen ile görüştüğünde yaklaşık yaklaşık 22 yaşındadır. Öldüğünde ise bilinen tüm Asya’yı fetih eden dünyanın en önde gelen devlet adamlarının başında gelmekte ve sadece 33 yaşındadır.
  Diyojen’in hayatı hakkında daha fazla detaya girmeyeceğim. İnternette çok fazlası var. Diyojen Sinop’tan çıkan bir kandildir, ancak kentine değil dünyaya ışık saçmıştır.
  Diyojen’den alınacak dersler vardır. Son zamanlarda çalıntı paraları saymak için evinde para kasaları bulunduran bakan sıpaları !!! ve benzerleri keşke biraz da Diyojen’i okumaya vakit ayırsalardı.
  Bu yazı serisine Diyogen ile başlamamın sebebi bir başka Diyogen’i, Muğla il sınırları içinde yaşamış olan Oionda’lı filozof Diyojen için bir giriş yapmak içindir.
  Önümüzdeki yazım Oinonda’lı Epikürcü Diyojen olacaktır

  Diyojen Atina sokaklarında elinde fener erdemli adam arıyor.
  (Muğla Devrim 17.06.2017 yayınlandı.)

Toplam 347 yorum bulundu. 201-210 arası listeniyor.