Ziyaretçi Defteri


Mesaj Gönder

 1. MEHMET BİLDİRİCİ 08-02-2019

  ÖĞRETİSİ DÜNYAYA YAYILAN AZİZ PAUL (M.S 3?-64) II VE İNCİL YAZARI LUKA
  MEHMET BİLDİRİCİ
  (Bir öneki yazının devam)

  Aya Thekla’nın hayatı tam gerçeklerle çakışmaz, mitolojik, mucizevi tarafları vardır. Hakkında daha sonra yazılan bir kitaba dayanmaktadır.
  Ama Aziz Paul’ün Konya gezilerinde bir uyumsuzluk olmadığı kanısındayım. İlk gezide yanında BARNABAS ile birlikte Lystra’ya gelirler Paul zayıf Barnabas iri yarı bir adammış halk tanrılar bizi ziyarete geldi sevinirler ve hemen kurban kesmeye kalkarlar, Paul biz de sizin gibi insanız, sizi gerçek Tanrı dinine davet ediyoruz der.
  Zamanında çok önemli bir kent olan ve İncil’de ismi geçen Lystra (Bugün Konya Hatunsaray) zamanla yok olur, tarihten silinir, uzun araştırmalar sonucu bulunan yazılı taşlara dayanarak yeri 1885 tarihinde tespit edilir. Bununla ilgili yazıt Konya Arkeoloji Müzesi’ndedir.
  Cumhuriyet sonrası Konya’yı ziyaret eden Avrupa ve Amerikalı din adamları ve aydınların ilk sorusu Azizi Paul vaazlarını nerede yaptığıdır. Konyalı aydınlar bilemezler şaşırırlar. İkincisi Lystra (Listra) nerede diye sorarlar ona da cevap veremezler. Güney Afrika’dan bir film çekmeye gelen ekibe onun yerine Glisıra diye başka bir yeri gösterirler.
  Konya tarihi ile ilgili uzun zaman araştırma yapmış biri olarak şunları eklemek isterim. Azizi Paul Konya ziyaretleri ile tarihi bir gerçektir. Ancak o tarihlerde ve tarihlerden bugüne kadar Konya’da bir Yahudi Cemaati yoktur, bir havra veya sinagogları da bulunmamaktadır. Sadece tek tek aileler yaşamış olabilir.
  Buna örnek olarak Listra kentinden kendine katılan Timoty, babası yerli annesi Roma ordusunda görevli bir Yahudi’nin kızıdır.
  Sonuç olarak dünyanın beş kıtasında adına sayısız kilise ve okul açılan bir kişi olan Konya tarihinde yer alması gurur vericidir diye düşünüyorum. İnanç turizminde önemli bir potansiyel olabilir.

  LUKA ( ?- 84)
  Luka Antakya’nın yerlisi ve orada doğmuştur ve doğum tarihi bilinmemektedir. Aziz Paul’ün sonraki din yayma (misyonerlik) gezilerine katılmış, hocası Paul’den yaklaşık 20 yaş gençtir. Yahudi değil Helenistik Grek kültüründen gelmektedir.
  Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. İtalya Padova kentinde ölmüştür. Mezarı oradadır. Mesleği doktor olarak bilinmektedir.
  Dört İncil yazarlarından biridir. Bu yazarlar
  MATTA Ölümü yaklaşık M.S 70
  MARKOS Ölümü yaklaşık 62, (Petrus’un öğrencisi) Petrus, diğer ikinci kişi
  LUKA Ölümü 84, Paul’ün öğrencisi
  YUHANNA

  Burada tarafsız tarihi bir açıklama yapmak istiyorum. Biz Müslümanların kutsal kitabı KURAN ile Hıristiyanları kutsal kitabı İNCİL (BİBLE) birbirinden çok farklıdır.
  Vahiy yolu ile İSLAM Peygamberinin kendisine gelen ayetler, hafızlar tarafından ezberlenmiştir. Peygamberin ölümünden sonra yerine gelen 3. Halife Osman (644-656) zamanında derlenip KURAN olarak belirlenmiştir. Ortada bir yönetim çok küçük olsa da bir devlet vardır.
  Hıristiyanlık da durum şöyledir. Yahudi kökenli Davut soyundan gelme İsa (Jesus) Yahudi inanışında mevcut kurtarıcı (Hristos, Hıristiyan buradan gelir) olduğunu ileri sürmüş, Yahudi Cemaatinin başvuruları karşısında Roma Valisi tarafından çarmıha gerilmiş, sonra tekrar dirildiğine inanılmaktadır. Ancak bunlara ait hiç tarihi bilgiler gelmemekte geleneksel inançlardır. İsa yaşadığı dönemde öğretilerini 12 arkadaşına anlatabilmiş, kendisinin sadece sıradan bir kişi oluşundan dolayı bir belge haline gelememiştir.
  Bu günkü İNCİL bu konuda kesin kanıtların bulunmadığı sadece inanışlara dayanmak kaydıyla İSA, Paul’ün ölümünden sonra M.S 60-80 arasında derlendiği kabul edilebilir.
  O tarihlerde bu dört İncil yazarından ayrı olarak İncil yazarları olduğu bilinmekte bunun sayısının 27 olduğu kabul edilmektedir. Ancak İncil yazımında yukarıdaki dördü esas alınmıştır.
  Kısacası bu yazarlar doğruları araştırıp doğru olduklarına inandıklarını yazmışlardır. Farklı inanışlar arasındaki aykırılıkları ortadan kaldırmak ve daha iyi anlaşmanın yolu tarihi değerlerde birleşmektir diye düşünüyorum.
  Paul’ün zamanın kıyafetleri ile yapılmış resmi

 2. MEHMET BİLDİRİCİ 08-02-2019

  ANADOLU’DAN ÇIKAN ÖĞRETİSİ DÜNYAYA YAYILAN AZİZ PAUL (M.S 3?-64) I
  MEHMET BİLDİRİCİ
  İlk çağda fikirleri düşünce ve sanatları ile dünyanın her tarafına ışık saçmış batı uygarlığının gelişmesinde yer almış Anadolulu pek çok insan bulunmaktadır. Bunun yanında inanç önderi olmuş çok önemli kişiler de vardır.
  Bu yazımda da Kilikya Bölgesinin (Akdeniz) en önemli kenti olan Tarsus’ta doğmuş olan Saint (Azizi) Paul incelenecektir. Paul Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Tarsus’ta doğmuştur. Doğum tarihi, tam bilinmemekte, çeşitli kaynaklarda çeşitli tarihler verilmektedir. Esas ismi SAUL olarak bilinir. Ailesi çadır yapım işiyle uğraşmaktadır. Paul Anadolu’da doğmuş Yahudi olan tek kişidir.
  Paul aynı zamanda ROMA Vatandaşıdır. O dönemdeki uygulamalara göre Tarsus ve Kudüs Roma yönetimindedir. Ama herkes Roma Vatandaşı değildir. Belirli kişilere imtiyaz olarak verilmektedir. Bu bakımdan çok önemlidir.
  Daha sonra İmparator Caracalla döneminde 217 yılında Roma imparatorluğu sınırları içinde yaşayan herkes Roma vatandaşı sayılmıştır.
  Paul küçük yaşta Kudüs (Jerusalem) kentine öğrenim için gönderilir. İsa ve ilk Hıristiyanlar olan havariler yaşamakta ve topluma seslerini duyurmaya çalışmaktadır. Saul önceleri onlara karşı ve onları takip etmekte engel olmaktadır. Geleneksel inanışlara göre Küdüs’ten, Suriye’deki Şam (Damascus) kentine seyahat ederken gözleri kapanır ve İsa (Jesus) görünür ve neden adamlarına eziyet ettiğini sorar. Sonra ona mucizevi şekilde ona inanır, gözleri açılır tam tersine onun yolunda çalışmaya başlar. Hıristiyanlığın dünyaya yayılması için çalışan İsa’dan sonrası için iki önemli kişiden biri olur. Diğeri de Petrus’tur (M.S. 1-64)
  Hıristiyanlığı yaymak için gezilere çıkar çok ilginçtir. İlk gezisi Anadolu’yadır. Gemi ile Akdeniz’de ki Perge kentine limanına çıkar. Buradan Isparta Yalvaç yakınlarında bulunan Pisidia Antioch kentine gelir. Oraya çadır yapımı için davet edilmiştir.
  Yeni bir inanışını yaymak için konuşmaları hoş karşılanmaz buradan kovulur yürüyerek İconium’a (Konya) gelir burada yeni inanış çağrısı yapar. Konuşmalarını açık pencereden dinleyen Thekla isimli kız ona bağlanır, Iconia’dan da kovalanır. Buradan Lystra’da (Bugün Konya’nın güneyinde Hatunsaray) tanrılar aramızda diye karşılanır, Karaman yakınlarında Derbe’yi ziyaret eder ve güneyden Kudüs’e geri döner. Paul ikinci gezini de aynı kentleri bu defa aksi yönden ziyaret eder.
  Daha sonra Anadolu’dan geçerek, Truva Efes ve Yunanistan’a din yayma gezileri yapar. Bu defa yanında öğrencisi olan 4 İncil yazarından biri olan LUKA da vardır. Sonunda Roma’ya ulaşır ve orada öldürülür.
  Bugün Roma’da Vatikan’daki en büyük kilise olan ve Roma dışındaki Saint Paulus Kilisesinde gömülü olduğuna inanılır. Tabii ki Kilise öldüğü yere çok sonraları yapılmıştır. Çok büyük bir kilisedir. Bu kiliseyi Roma seyahatimde görme şansını yakaladım.
  Konya’da adına 1910 yılında Fransızlar tarafından yapılan ve halen açık olan Kilise dahil dünyanın pek çok yerinde adına sayısız kiliseler yapılmıştır.
  Bunlar çeşitli kitaplarda ve internette yer alan bilgilerdir. Şimdi de Konya ile ilgili incelemelerimi ekleyeceğim.
  Önce şunu belirtmeliyim. İnanca saygı esastır. Yazılarımda hiçbir zaman bir inanç savunuculuğu yapmış değilim. Çeşitli farklı dinlere inanlar farklı düşünebilirler. Din tartışmalarına girmek doğru değildir, saygı esas olmalıdır. Bizim için işin kültür boyutu, inananlarına yaptığı tesirler esastır.
  Aziz Paul Konya için çok tarihi bir kişidir. O zaman Iconium olarak bilinen Konya’nın Hıristiyanlık tarihinde de çok önemli bir yeri vardır. Yaptığı geziler Hıristiyanlığın kutsal kitabı İNCİL de yer alır. İlk yaptığı Anadolu gezisinde Konya yer alır.
  Konya gezisinde kendisine ilk katılan kişiler Konya’dan olmuştur. Vaizlerini dinleyerek ona bağlanan Aya Thekla ki bu dünyada tüm Hıristiyanlar tarafından ilk Azize kabul edilir.
  Oğlum diye adına İncil’de mektup bulunan Lystralı TIMOTY Konya’dan ona katılan ilk Hıristiyanlardır.
  Paul gezileri haritası
  Devam edecektir.
  (Muğla Devrim 05.02.2019 yayınlandı)

 3. MEHMET BİLDİRİCİ 08-02-2019

  İZMİR- URLA YAKINLARINDA KLAZOMENAI KENTİNDEN ÇIKAN FİLOZOF
  ANAXAGORAS ( M.Ö. 500-428)
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Anadolu ve dünya tarihinin ilk filozoflarından biridir. İzmir-Urla arasında Klazomenai antik kentinde doğmuştur. Bu kent 12 Ion kentinden biridir. 1980’li yıllarda iki defa Urla’da Yol Su Elektrik (YSE) kampına gitmiştik. O sıralar kentin bu güne gelen kalıntılarını görmüştüm. Çok fazla bir şey yoktu. Geniş kazılar yapılması gerekiyor.
  Ancak yaklaşık M.Ö 500 yıllarında yapılmış ZEYTİNYAĞI İŞLİĞİ çok dikkat çekiciydi. Zeytinyağının bu bölgede bu kadar eski olmasına karşı Orta Anadolu bölgesine gelişi yaklaşık 100-150 yıl idi.
  Anaxagoras M.Ö 500 yılında Klazomenai kentinde doğuyor. Varlıklı bir ailenin çocuğu ilköğrenimini kentinde yapıyor, 1461 yılında 39 yaşında Atina’ya gidiyor, büyük filozoflar Sokrates (M.Ö 469-399) ve Platon (Eflatun) (M.Ö 427-347) daha sahnede değildir, bazı görüşlere göre felsefeyi Atina’ya getiren kişidir. Yönetici Perikles (M.Ö 494-429) ile çok iyi dostluk kurar, ama dine karşı gelmekle suçlanır. Zira o zamanlar Ay ve Güneş tanrı ve tanrıça sayılır.
  Bir örnek vermek gerekirse Bafa gölü yakınındaki Herakleia kentinde Ay Tanrıçası SELENE çoban Edymion’a aşık olur ve her hece onun mağarasına gelir……
  Anaxagoras Ay için bir kaya parçası ve Güneş için Bir Ateş Topudur der. Soruşturmalara uğrar ve tekrar Anadolu toprağına Çanakkale civarında Lamsakos’a (Lapseki) kaçar kalan ömrünü orada geçirir. Lamsakos Agorasına bir heykelinin dikildiği söylenir.
  Servetini bilim uğruna harcadığı söylenir.
  1468 tarihinde yeryüzüne düşen bir göktaşını inceler kızgın bir taş parçası olarak değerlendirir.
  Varlığın temel köklerini tohum olarak adlandırmıştır. Ona göre doğada nitelik bakımımdan ne kadar çeşit varsa o kadar da tohum vardır. Duyularımızla algıladığımız nesnelerde tüm tohumların bulunduğunu ve bu nesnelerin kendilerinde ağır basan tohumun karakterini aldığı, onun adıyla anıldığını söyler. Kendi kendine hareket eden tohumlardan ayrı bir hareket ettirici neden bulunması gerektiği düşünmüştür. Bu nedenle de NOUS (intellect or mind -Türkçe ruh, akıl) olduğunu ileri sürmüştür. Nous tohumların birbiri ile karışması ve birbirinden ayrılmasına neden olan hareket ettirici kuvvettir.
  Anaxagoras hiçten hiçbir şeyin meydana gelmeyeceğini ve hiçbir şeyin hiçliğe gitmeyeceğini düşünür. Dolayısıyla mutlak anlamda bir oluş ve yok oluş yoktur.
  Bu kısa incelemede çok zorlandığımı söyleyebilirim. Ama Türkiye’de çok az bilinen Anaxagoras’ın felsefe tarihinde çok önemli bir yeri ve görüşleri olan bir kişi olduğunu görmüş bulunuyorum. Ancak yazdıklarından çok az parçalar bugüne gelebilmiştir.
  Ben burada sadece yaşam öyküsünü vermeye çalıştım.
  Anaxagoras çok daha fazla incelenmesi gerektiğine inanıyorum.
  (Muğla Devrim 28.01.2019 yayınlandı)

 4. MEHMET BİLDİRİCİ 08-02-2019

  GENE ANADOLU’DAN ÇIKAN BİR DEV ADAM DIOGENES LAERTIUS (180-240) YA DA ALANYALI DİYOJEN
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Alanya’nın yaklaşık 25 km kuzeyinde bir antik kent olan LAERTE isimli küçük bir yerde doğmuştur. İsmine doğduğu kentin ismi eklenmiştir.
  Anadolu bilindiği gibi ilk çağda Batı uygarlığını kuran kişilerin bir su kaynağından fışkırır gibi insanların kaynadığı bir yerdir.
  Grekçe Diogenes ismi Türk halkı tarafından DİYOJEN olarak söylenir. Anadolu’dan çıkan başka Diyojen’ler de vardır. Sinoplu Diyojen(M.Ö 404-323), Muğla Antalya sınırında Oionanda’lı Diyojen (II. yüzyıl), üçüncüsü Laerte’li diğer bir deyişle Alanyalı Diyojen’dir.
  Önce yazarın doğum yeri olan Laerte hakkında kısa bilgiler şöyledir.
  Toros dağları üzerinde, Alanya Dim vadisi ağzında yükselen Cebel-i Reis dağının güney eteklerinde, deniz seviyesinden 850 m yükseklikte savunmaya uygun bir coğrafyada kurulmuştur. Alanya’dan yaklaşık 25 kilometre uzaklıktadır. En yakın köy Gözüküçüklü’dür. Antik çağda dağlık Kilikya olarak bilinen bölgenin sınırları içerisinde kalmaktadır. Strabon, Laertes’ten bahsederken kenti, limanı olan ve göğüs biçiminde bir tepe üzerinde kurulmuştur, diye tanımlar. Kentin günümüze kadar gelen önemli kalıntıları; Agora, hamam, sarnıçlar, tiyatro, evler ile İmparator Claudius’a, Apollon’a ve Zeus Megistos’a ait tapınaklardır. Kalıntılar Roma dönemine aittir.
  (Kaynakça: "Laertes", Dünden Bugüne Antalya [II. Cilt], Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2012, Antalya, s. 215-216.)
  Kilikyalı olan Diyojen 10 ciltlik “Filozofların Hayatı” isimli eseri yazmıştır. Roma İmparatorları Septimus Severus ve Carakalla dönemlerinde yaşadığı kabul edilmektedir. Oionanda’li Epikürcü Filozof diğer Diyojen gibi Alanyalı Diyojen’in Epikürcür’cü olduğu sanılmaktadır. Epicuros (M.Ö. 341-270)
  Yazdığı eser felsefe tarihi yönünden fevkalade önemlidir. Zira kendisinden önce yaşamış filozofların eserleri çoğu zaman yoktur. Bazıları ise kaybolmuştur. Bunlar hakkında bilgiler bu Diyojen’in eserlerinden gelmektedir.
  Şu da bilinmelidir. Anadolu’dan çıkan diğer yazarlar gibi Roma döneminde yaşamasına karşı yazı dili Grekçe’dir.
  Tarihteki filozofları iki grupta toplar.
  İonya Okulu (Ionic School)
  İtalya Okulu
  İonyalı filozofları Anaxmander (M.Ö 610-546), Pisagor’dan (Pythagoras) (M.Ö. 570-496) anlatmaya başlar. Sokrates sonrası İonyalı filozofları çeşitli gruplara ayırır.
  Çok önemli olan husus şudur. Kitabının ilk 7 bölümü, İonya okuluna, 3 bölümü diğer İtalya okuluna aittir.
  Burada dikkat edilmesi gereken çok çok önemli nokta şudur. M.Ö yaklaşık 1000 yıllarında Yunan ana karasından Ege kıyılarına ve Rodos adasından Akdeniz kıyılarına göçler olmuştur. Ege kıyılarına gelenler İzmir’in kuzeyinde Aoller, İzmir’in güneyine İonlar, daha güneye Dorlar yerleşmiştir.
  Ama bunlar içinde İonlar Anadolu’da, diğer Grekler arasında, Batı uygarlığı ve Dünya’da en öne gelen uygarlıktır. İonlar 12 kent devletinden oluşan bir birlik kurmuşlardı. Birlik içinde kendi içlerinde kentler bağımsızdı. Bu 12 içinde de en önde olan Efes (Ephesus) ve Milet (Miletos) idi.
  Yazıya yazarın bir resmi eklenmiştir.
  (Muğla Devrim 30.01.2019 yayınlandı)

 5. MEHMET BİLDİRİCİ 08-02-2019

  ANADOLU’DAN ÇIKAN ÇOK ÖNEMLİ BİR COĞRAFYACI PASUNIAS (115?-180)
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Bu yazımda da Anadolu’dan çıkan çok önemli bir yazar, tarihçi ve coğrafyacısını konu edeceğim.
  Yazdığı 10 ciltlik bir kitap “Periegesis tes Hellados” “Description of Greece” Türkçe olarak söylemek gerekirse eski Yunanistan’ı anlatıyor.
  Bu kitabı yazmak için Yunanistan, Roma, İtalya ve doğu ülkelerini gezmiştir. Kitap eski dünyayı anlatan eskiden yazılmış çok önemli bir kaynaktır.
  Pasunias eserinde gezdiği yerlerin sadece coğrafyası değil, tarihi, anıtları, gündelik hayat, tapınma gelenekleri, folklor, arkeoloji hakkında, diğer bir deyişle her şey hakkında bilgiler sunmaktadır.
  Kaynaklarda Pasunias’ın doğum yeri Lidya olarak geçmektedir. Bu konuya bir açıklık getirmek gerekir. Lidya devleti onun yaşadığı dönemden yaklaşık 600-700 yıl önce Persler tarafından ortadan kaldırılmıştır. Bu yönden Lidyalılarla hiçbir ilgisi yoktur. O yıllarda Anadolu Roma tarafından yönetilmektedir.
  Pasunias Magnesia ad Siplyum’ da doğmuştur. Burası ise bugün Manisa ilidir. Doğum tarihi tam bilinememektedir. Doğum yeri Manisa’dır.
  Magnesia ad Sipylum Manisa ilinde bir antik kenttir. Spill dağı eteklerindedir. M.S 17 de meydana gelen deprem sonu büyük zarar görmüş. Mitolojide Tantalos ve Niobe efsanesi burada gerçekleşmiş ve AĞLAYAN KAYA olarak bilinir
  Pasunias’ın Magnesia ad Sipylum’da üst sınıfa hitap eden çok iyi bir eğitim aldığı kabul edilmektedir. Kitabını 143 yılında yazmaya başladığı sanılmakta ve en son 176 yılına kadar ki olaylar anlatılmaktadır.
  Pasunias Roma İmparatoru Hadrianus zamanında (117-138) yaşamış, Roma döneminde Anadolu’da doğmasına rağmen bütün diğer yazarlar gibi yazı dili Grekçe’dir. Anadolu’da doğan Roma döneminde yaşayan tüm yazarlar arasında Latince yazan kişi yoktur. Zira İmparator Hadrianus bile bizzat Grekçe’ye çok tutkun bir yöneticidir.
  Burada Pasunias’ı ünlü kitabının bir sayfası ile kendi resmi eklenmiştir.
  Kitabında anlattığı başlıca yerler şöyledir;
  Akdeniz- Mediterranean
  Anadolu- Asia Minör
  Suriye- Syria
  Filistin- Palestine
  Mısır-Egypt
  İtalya- Italy
  Gerçekten Anadolu bir açık hava Müzesi ve üstü toz kaplamış bir kitaplık gibidir. Bizlere bunları gün ışığına çıkarmak düşüyor diyorum.

  (Muğla Devrim 24.01.2019 yayınlandı)

 6. MEHMET BİLDİRİCİ 08-02-2019

  MUĞLA ÇOCUĞU, TÜRKİYE’NİN EN ÖNDE GELEN İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİNDEN ALİ TERZİBAŞOĞLU (MUĞLA 1923)
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Genellikle Karia bölgesinde anti çağda yetişmiş pek çok yazar bilim adamı sanatçının hayat hikâyesini araştırıp sizlere sunmaktayım. Bu defa da Muğlalı bir inşaat Yüksek Mühendisi bir büyüğümüzü konu edeceğim Ali Terzibaşoğlu. Muğlalılar onunla ne kadar övünse yeridir. Zira kendisi İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun olan Feyzi Akkaya, Süleyman Demirel gibi en önde gelen meslek önderleri arasında gelmektedir.
  Birkaç yıl önce Muğla İnşaat Mühendisleri Odasından telefon numarasını aldım ve Datça’da kendisi ile telefonda görüştük. Kendisinden mesleki anıları hakkında yazı yazmak istediğimi ve mümkünse Muğla’da konuşabilmeyi arzu ettim. Ama mümkün olmadı.
  Bu defa araştırmalarım sırasında hayat hikâyesine İTÜ’nün 223 ve 233 Kuruluş yılı kitaplarında rastladım. Onu burada özetleyeceğim.
  Terzibaşoğlu 1923 yılında Muğla’da doğdu. Ailesi Muğla’da tanınan bir ailedir. Terzibaşoğlu yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde sürdürdü ve 1946 yılında buradan mezun oldu.
  Mezuniyetinden sonra 5 yıl İTÜ’de asistanlık ve aralarında DSİ olan çeşitli kurumlarda görev yaptı.
  1957 yılında arasında serbest mühendis olarak Terzibaşoğlu Mühendislik Bürosunu kurdu ve büro 1970 yılında “TMB Terzibaşoğlu Müşavir Mühendislik Limited Şirketine” dönüştü ve Türkiye’deki önde gelen Mühendislik yapılarının proje yapımı, sorumlu kontrolluk hizmetleri konusunda çalışmalarını sürdürdü.
  Bu yapılar barajlar, yüksek televizyon direkleri, yüksek binalar, Metro tesislerine ait geçişler, Boğazici tüp geçitler gibi yapılar sayılabilir.
  1989 yılında İTÜ Senatosu tarafından Fahri doktorluk unvanı ile 1991 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Parlar Vakfı tarafından hizmet verilerek ödüllendirilmiştir.
  Şubat 2006 da İnşaat Mühendisliği Odası (İMO) tarafından Onursal Yetkin Mühendis unvanı verilmiştir.
  Terzibaşoğlu evli 2 çocuk dört torun sahibidir.
  Benim anılarım ise şöyle, 1968’li yıllarda Konya Belediyesine ait Göksu Hidroelektrik Santralı su alım tesislerinde kum taneleri iyi süzülememekte ve Santrala giden ince çökelti, türbinlere zarar vermektedir. Probleme ani ve kalıcı bir çözüm gerekmektedir.
  Olaylar 3 büyük adamı bir araya getirdi. İşletme Müdürü Sırrı Sandıkçı (1924 -2015) İTÜ Elektrik Mühendisi, Kazım Çeçen (1919-1997) İTÜ Hidrolik Hocası ve Müşavir Ali Terzibaşoğlu.(1923)
  Göksu Hidroelektrik Santralı’nın İTÜ Hidrolik Laboratuarında 1:25 ölçekli küçültülmüş modeli yapıldı, hidrolojik çeşitli akımlar verildi, denendi. 1967 yılında İstanbul’da bir hafta süren incelemede ben de bulundum. Mesleki olarak en ilginç anım olarak unutmam mümkün değil. Dinamik su kuvvetlerine maruz betonarme projede Ali Terzibaşoğlu tarafından hazırlandı.
  Ali Terzibaşoğlu bugün 96 yaşında emeklilik yaşamını sürdürmektedir. Kendisine sağlıklı yaşam diliyor. Muğla ve Türkiye böyle başarılı bol eser veren bir mühendise sahip olduğundan dolayı ne kadar övünse azdır diyorum.
  Üstadın bir resmi eklenmiştir.
  (Muğla Devrim 25.01.2019 yayınlandı)

 7. MEHMET BİLDİRİCİ 08-02-2019

  SEVGİLİ SINIF ARKADAŞIM AHMET HABİP SANDIKÇI (1938-2018) HAKKINDA
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Çıkan 2018 yılının son günü Konya Lisesi’nden ve İTÜ İnşaat Fakültesi’nden değerli arkadaşım Ahmet Habip Sandıkçı’yı sonsuzluğa uğurladık. Habip doğum yeri olan Karaman’da toprağa verildi.
  Ben kızı ile görüşerek arkadaşım İsmail Uğurlu’nun verdiği bilgileri maili olan arkadaşlara bildirmiştim.
  Habip Sandıkçı çok yakın arkadaşımdı. Konya Lisesi son sınıfta bizim Mümessilimizdi, yoklamaları yapar idareye verirdi.
  Daha sonra İTÜ sınavlarını kazanarak İTÜ ye girdik. O Elektrik Fakültesini ben Makine Fakültesini kazanabilmiştik. İkinci yıl yani 1958 yılında ikinci defa sınavlara girdik ve İnşaat Fakültesinde 4 yıl birlikte olduk.
  Esas birlikteliğimiz Aksaray’da “Konya Talebe Yurdunda” birlikte kalmamızdı. Yurdumuz halen yerinde durur, ara ara gider görürüm. Güzel günlerimiz orada geçti. Akşamları beraber ders çalışır. Bazı akşamlar da masa kurar eğlenirdik.
  Habip çok okuyan bir kişiydi. Büyük Rus romancıları Dostoyevski ve Tolsoy’un kitaplarını ilk defa onun elinde gördüm. Sonra bende okudum.
  Ben arşiv tutan biriyim. Geçen eski defterleri karıştırırken Habip Sandıkçı’ın İTÜ’den mezuniyetimizin 30 yılında 1993 yılında İstanbul Moda’dan bana Konya’ya gönderdiği duygu yüklü bir mektubu ve şiiri elime geçti, onu paylaşmak istiyorum.

  Sevgili Kardeşim Mehmet İstanbul Moda 18.Ocak 1993
  Gönderdiğin yeni yıl kartını aldım. Ben de senin şahsında tüm Bildirici ailesinin yeni yılını kutluyorum.
  Kartı alınca Konya’dan 1963 de askerlik için Hâkimiyeti Milliye İlkokulunun ilerisindeki eski otogardan birlikte otobüse binişimiz ve İzmir’e gidişimizi hatırlarım.
  Biz seninle ne iyi arkadaş idik, Temel Mühendislik, Statik ve Yüksek Matematik de yan yana ne güzel ders çalışırdık. Problemleri matematik olarak kavrayışın ve onları çok sade bir dille anlatışın hiçbir zaman hafızamdan silinmedi.
  Selçuk Üniversitesi’nde kalmalı idin. Seni kaçırmakla Konya’mızın o üniversitesine yazık olmuştur. Bunu en samimi gözlemlerimle söylüyorum.
  Zaman ne çabuk geçiyor, mezuniyetimizden bu yana otuz yıl geçti. Otuzuncu yıl albümünü ve benim burada yayınlanan AĞIT şiirimi beğendin mi?
  Seçkin şahsında Bildirici ailesini selamlar, sizleri Tanrı’ya emanet ederim.

  AĞIT
  Siz ey kurmayları yapı dünyasının
  Gün gelirde yavru kuşlar uçarmış yuvalarında
  Tam otuz yıl var uçup gittiniz
  Mühendishane-i Berri Hümayundan
  Taşkışla’dan
  Taşkışla şimdi hazindir, kimsesizdir
  Terkedilmiştir, sessizdir
  Dün dolaştım koridorlarında
  Geniş loş merdivenlerden çıktım
  Yüksek tavanlarına sinmiş sesleri dinledim
  Bize yarı tanrılığın anahtarlarını veren
  Aziz hocalarımızın her birini düşündüm
  Onlar ki bir sur üfler gibi, sizlere on bin yıllık
  Yapı birikimlerini insanoğlunun

  HABİP SANDIKÇI
  Caferoğlu Mahallesi, Vital Çıkmazı 200
  Moda İstanbul

  Değerli arkadaşım Karaman’da Işıklar içinde uyu, düşün adamısın bol bol da düşün.


  (Konya Lisesi Arkadaşlarıma bir kısım İTÜ 62 arkadaşlarına 24.01.2019 gönderildi)

 8. MEHMET BİLDİRİCİ 08-02-2019

  GEOMETRİ’NİN BABASI EUCLİD (M.Ö. 330-275) VE ÜNLÜ ESERİ ELEMENTLER
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Bu yazımda da gene Mısır İskenderiye kentinde yaşamış Geometri’nin babası (kurucusu) bir bilginden söz edeceğim. Bilindiği gibi Geometri yer ölçümü anlamına Grekçe bir kelimedir.
  Euclid nerede doğduğu tam bilinmez ve hayatı hakkında bilgiler çok sınırlıdır. Bazı kaynaklar Lübnan’da bir yerde doğduğunu belirtirler. Genç yaşta Atina’ya gider, orada Eflatun’un (Plato) Akademisinde eğitim görür. Ardından Büyük İskender’den sonra Mısır’ı yöneten ve orada kral olan PTOLEMY I onu Mısır’a çağırır.
  Bilindiği gibi İskenderiye Alexandriya) kentinin kuruluşu Büyük İskender tarafından emredilmiştir. Bu yönden M.Ö. 300’lü yıllar İskenderiye kentinin kuruluşunun devam ettiği yıllardır. Burada kurulan PTOLEMY krallığının da merkezi burasıdır. Nil nehrinin Akdeniz’e döküldüğü yerde kurulmuştur.
  İskenderiye kentine yerleşen ve geometrinin kuruluşunu gerçekleştiren Euclid burada 13 ciltlik “ELEMENTLER” Grekçe STOICHEON isimli eserini yazar. İçinde geometri konusu geniş şekilde incelenir. Bu kısa yazıda bunun içeriği anlatmak mümkün değildir. Ama doğrular, üçgenler daireler, koniler her şey içinde vardır.
  Elementler 2000 yıl boyunca geometrinin tek kitabı olacaktır.
  Euclid Atina’da Platon Akademisinde okumasına karşı Anadolu insanı, Thales (Milet), Psagor (Ptegoras) Samos Adası ve Eudoxus (Cnidos) isimli matematikçilerin üzerinde çok etkisi olmuştur.
  Elementlerin Grekçe aslı önce Arapça’ya oradan Latince’ye, 1570 yıllarında ise İngilizceye çevrilmiştir.
  Kendisini İskenderiye’ye çağıran Kral Ptolemy I de Elementleri okumaya çalışmış, bunun biraz kolayı yok mudur diye sormuştur. Cevabı ilginçtir. Krallar için ayrı geometri yazılamaz.
  Euclid Astronomi, Optik hatta müzik konularında da çalışmalar yapmıştır.
  Aşağıdaki şekilde, Euclid tarafından açıklanan Ptegoras (Pisagor) dik üçgenin değişik bir versiyonu görülmektedir.
  Şekilde A noktasından hipotenüse (dik açılı kenarları bileştiren) bir dik çizilerse alttaki dikdörtgen ikiye ayrılı ve ilginç yeni bağıntılar ortaya çıkmaktadır.
  Euclid’in 2300 yıl önce bu derece detaylı bilgiler bilmesi insanı hayrete düşürmektedir.
  Buradan şu sonuçları da çıkarabiliriz. Dünyadaki ilk tam matematikle uğraşan kişinin Pisagor olduğu ve Arapların Avrupa’dan önce Eski Yunan medeniyetini tanımış olmalarıdır, ama dini taassuptan dolayı bunu ileri götürememişlerdir.

 9. MEHMET BİLDİRİCİ 08-02-2019

  COĞRAFYA VE BİLİM ADAMI ERATOSTHENES (M.Ö. 276-194) VE DÜNYA ÇEVRESİNİN HESABI
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Eratosthenes zamanında dünyanın en büyük kütüphanesinin yer aldığı Mısır’da İskenderiye (Alexandria) kendinde yaşadı ve bu ünlü kütüphanenin Müdürüydü.
  Eratosthenes bugünkü Libya’da bulunan Kirene kentinde doğdu, küçük yaşta Atina’ya gitti ve orada eğitim aldı. Anadolu toprağı Milet’te doğan ve burada yaşayan Anaximander (M.Ö. 610-546) gibi dünyanın ilk coğrafyacılarındandır. Her ikisi de Grek olup Grekçe konuşan ve yazan kişilerdir. Aynı kültürün adamlarıdır. Yaşadıkları coğrafya farklıdır.
  Eratosthenes coğrafya yanında felsefe tarih ve matematikle ilgilenmiş ve bugün kayıp olan “Coğrafya Anılar” isimli bir kitabı vardır. Bu kitap üç bölümden oluşur.
  1. Yunan Tarihi
  2. Yer Ölçümü
  3. Harita Yapımı
  Matematikte de önemli buluşları vardır. Bunlardan bir örnek vermek istiyorum.
  Eratosthenes Kalburu: Bununla asal sayılar (bölünmez) kolayca bulunur.
  Örnek olarak 1den 100 kadar sayıları tablo olarak yazalım bunlar arasından 10’a kadar asal sayılar olan 2, 3, 5, 7 ile diğerlerini bölüp atalım, bölünmeyen kalanlar asal sayılardır.
  11, 13,17, 19
  23, 29
  31, 37 kolayca bulunur, bunu kolayca sizde deneyebilirsiniz.
  Eratosthenes’in esas önemli buluşları Coğrafya alanındadır. BOYLAM (dünyamızı boyuna kesen-meridiyen) ile ENLEM kavramını bulan kişidir. Ekvatordan geçen enlemlerin başlangıcıdır. Boylamlar 360 olarak belirlenmiş daha sonraları Londra Greenwich’ten geçen boylam 0 kabul edilmiştir. Boylamlar saat farklarını gösterir, Londra’da saat 01.00 iken Türkiye’den geçen saat ölçümüne esas kabul edilen boylama göre saat 04.00 olur. Dünya o kadar küçüldü ki CHINA 24 Televizyonunu izlerim dünyanın her tarafına yayın yapılıyor. Zamanı GMT ile veriyor yani Londra saatini veriyor. GTM (Greenwich Mean Time)

  Eratosthenes dünyanın çapını ölçen ilk insandır. Kısaca bunu açıklamaya çalışacağım.
  İskenderiye’de kütüphane Müdürü iken bir kitapta Siyene (bu gün Assuan) 21 Haziranda Güneş ışıklarının dik geldiğini diğer bir deyişle derin bir kuyunun dibine kadar indiğini okur. Aynı gün güneş ışınları İskenderiye’de farklı derecede yeryüzüne değmektedir. Aşağıda ekli krokiye göre İskenderiye’de 7.12 derecelik bir açı yaptığını ölçer. Bu kroki oğlum Prof. Dr. Öztuğ Bildirici’nin 2018 yılında yayınladığı Kartoğrafya isimli kitabından alınmıştır. Gurur duyduğum bilim adamı oğlumdan bundan böyle de daha yayınlar beklediğimi ifade etmek isterim.
  Eratosthenes Syene ve İskenderiye kentlerinin aynı boylam üzerinde olduğunu görür. Syene-İskenderiye arasındaki yay parçası arasındaki uzaklığın boyuna ölçülen çapın 50 katı olacaktır. Zira 7,12 derece 360 derecenin 1/50’sidir.
  Şimdi iş bu iki nokta arasında ki uzaklığın tespitine gelmektedir. Bu uzaklık yaklaşık 840 km dir. Bu nasıl ölçülecek. Burada çeşitli anlatımlar vardır.
  Bir söylentiye göre bu uzaklığı hızlı giden kervanları inceleyerek hesaplamış, bir diğer söylentiye göre o zamanlar uzaklıklar adımlanarak ölçülürmüş, örnek olarak sel bastı tarla sınırları kayboldu, selden sonra adımlanır eski sınırlar bulunurmuş. Ama 840 km adımlamak için çok çok uzun, hiç sapmadan en az 20-25 gün yürümek….gerekir
  SONUÇ OLARAK:
  Eratosthenes’in yaklaşık 23 yüzyıl önce, bunun fark etmesi, Güneşin yere değen açısını ölçmesi olağan üstü bir başarı olarak görülmelidir. İskenderiye’de büyük bir uygarlığın varlığını ifade etmektedir.
  Bugünün ileri teknolojisi ile hesaplar yapıldığında Eratosthenes tarafından ölçülen 7,12 derecenin 7,30 olduğu İki nokta arasında hesaplanan 840 km’nin ise 808,70 km olduğu görülmektedir.. Buna göre dünyanın çevresi 808,70 x 50 =40.835 km olmaktadır.
  Ancak bu enlem değil bir boylam bir meridyendir.
  Ayrıca Eratosthenes her iki noktayı bir boylam üzerinde kabul etmiş burada da hafif sapmalar vardır.
  Son olarak İskenderiye’deki kitaplık antik dünyada ki en değerli hazinesi olarak kabul edilebilir. Bu kütüphaneye Hıristiyanlığın gelişi önemli saldırılar olmuş, Arapların Mısır’ı alması ile kitaplık yakılmıştır. Eratosthenes’in Coğrafya isimli kitabı bugün kayıptır. Kim bilir yakılan kitaplar arasında olabilirdi !!!!!!!
  (Muğla Devrim 15.01.2019 yayınlandı)

 10. MEHMET BİLDİRİCİ 08-02-2019

  BÜYÜK TÜRK DENİZCİSİ PİRİ REİS’İN (Gelibolu 1465- Kahire 1554) DÜNYA HARİTASI VE KİTAB-I BAHRİYE İSİMLİ KİTABI
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Osmanlı donanmasında hizmeti yanında “Kitab-ı Bahriye” isimli bir kitabın yazarı ve 1513 yılında dünya haritası çizen Piri Reis Osmanlı topraklarından çıkmış dünya ölçüsünde dönemin Harita Uzmanı ve Coğrafyacısıdır. Bu büyük adamı anlayabilmek için yaşam öyküsünün iyi bilinmesi gerekir diye düşünüyorum.
  Muhiddin Piri Reis 1465 yılında Gelibolu’da doğmuştur. Gelen bilgilere göre aile kökeni Karaman’dan göç etmiştir. Amcası Kemal Reis de denizcidir. 1487-1495 yılları arasında kendi adlarına Sicilya, Korsika ve Fransa’da korsanlık yapmışlardır, 1492 yılında Endülüs’te son Müslüman kent Gırnata (Granada) düşerken Osmanlı devletinin İspanya’ya kadar gidecek donanması olmadığından Kemal Reis’ten yardım istenmiştir. Piri Reis İspanya’dan kovulan Müslümanları Afrika’ya taşımışlardır. Daha sonra Osmanlı donanmasına katılmışlardır, Amcası Kemal Reis’in 1511 yılında ölümü üzerine 1513’lü yılında memleketi Gelibolu’ya çekilmiş, dünyaca ünlü haritasını çizmiş ve Kitab-ı Bahriye isimli eserini yazmıştır.
  Burada dikkati çeken bir husus da şudur. Aynı çağda büyük Türk denizcileri Turgut Reis diğer adıyla Dragut (Bodrum 1475- Malta 1565) ile Barbaros Hayrettin diğer ismi ile Hızır Reis (Midilli Adası 1475- İstanbul 1546) tanınmış denizcilerdir. Önceleri kendi hesaplarına çalışmışlar daha sonra Osmanlı donanmasına katılmışlar önemli görevler üstlenmişler, deniz zaferleri kazanmışlardır.
  Ama harita çizen Bahriye kitabı yazan tek Osmanlı Türk denizcisi Piri Reis’tir. Piri Reis kendi kendini yetiştirmiş bir deniz bilimci bir coğrafyacıdır.
  Piri Reis Mısır seferi sırasında haritasını Yavuz Sultan Selim’e sunmuştur. Söylenenler doğru ise haritanın doğu kısmı ile ilgilenmiş, diğer batı yarısını yırtıp atmıştır.
  Kitab-ı Bahriye isimli kitabını da 1526 yılında yeni padişah Kanuni Sultan Süleyman’a sunmuş, pek ilgisini çekmemiştir.
  Daha sonra Hint Denizinde seferlere katılmış, başarısız ve hatalı görülerek 1554 yılında Kahire’de 80 yaşında idam edilmiş, mallarına el konulmuştur.
  Kitab-ı Bahriye isimli kitabını okumuş özellikle Gökova körfezindeki yazdıklarını hayret içinde incelemiştim. Gökova Körfezini çok açık biçimde anlatmaktadır. Bunu Gökova-Akyaka ile ilgili bölümde Web sitemde bulunmaktadır.
  PİRİ REİS’İN 1513 YILINDA ÇİZDİĞİ HARİTA
  Piri Reis’in 1513 yılında çizdiği haritanın bir bölümü 1929 yılında İstanbul Topkapı Müzesinde ortaya çıkmıştır. Burada nasıl bulunduğu konusunda çeşitli anlatımlar yer almaktadır. İyi bir tesadüf eseri İstanbul’da bulunan Alman ve Türk Denizcilik tarihinde uzman PAUL KAHLE’YE (1875-1964) gösterilmiş ve haritanın Piri Reis haritası olduğunu hemen anlamış ve bunu daha sonra uluslararası toplantılara taşımıştır. Paul Kahle sayesinde harita deşifre edilmiştir. Onun sayesinde Piri Reis haritası dünya ve bilim âlemi ile buluşmuştur. Paul Kahle olmasaydı bunlar hiç yazılmayacaktı.
  Paul Kahle’nin hayatı hakkında şunlar söylenebilir. Paul Kahle Polonya doğumlu Alman bir bilim ve din adamıdır. Kahire’de kalmış, Türk Denizcilik tarihinde uzmandır.
  Harita incelendiğinde Piri Reis’in çok uzman bir haritacı olduğu bunu kendi kendine başardığı görülmektedir. Harita’da yeni keşfedilmiş Amerika kıtası ve henüz keşfedilmemiş Antartika karası görülmektedir. Bunların açıklanmaları çok zor olmakta ve pek Spekülasyonlara sebep olmaktadır.
  Gelin o yıllara bir göz gerdirelim. Amerika kıtasını İtalyan Cenovalı Kristoph Kolomb (1451-1506) tarafından keşfedilmiştir. 1506 yılında Kolomb öldüğünde Avrupalılar Kolomb’un keşfinin yeni bir kıta olduğunu henüz bilmiyorlardı. Piri Reis haritasını Kolomb’un ölümünden sadece 7 yıl sonra Osmanlı başkentinde değil bir sahil kasabası olan Gelibolu’da çizmiştir. Ayrıca çok önceki çağlara dair de bilgiler içermektedir.
  Piri Reis çok iyi bir denizci ve coğrafyacıdır. Bu Kitab-ı Bahriye isimli eserinde görülmektedir. Piri Reis uzun süre Akdeniz’de dolaşmış, bu denizi avucunun içi gibi bildiği düşünülebilir. Burada İspanyol ve Portekizli denizcilerle savaşmıştır. Piri Reis Amerika kıtasına gitmemiştir. Avrupalılar bile bunun yeni bir kıta olduğunu o yıllarda farkına varmaktadırlar.
  Piri Reis bu bilgileri başka haritalardan aldığı kesindir. Bu Kolomb veya yakınlarından birine ait olabilir.
  Ben şahsen iki olasılık görüyorum. Ya diğer haritalardan aldığı bilgileri kendi haritasına taşımış, ya da ele geçirdiği bir haritaya kendi bilgilerini eklemiştir. Bu edindiği haritalarda ilk çağlardan beri toplanan bilgiler olduğu kanısındayım. Antartika örneği başka şekilde açıklanamaz.
  Sonuç olarak Piri Reis ve çalışmalarından çok önemli sonuçlar çıkarılabilir.
  1. Piri Reis dahi bir denizci ve coğrafyacıdır.
  2. Piri Reis kitap yazan, harita çizen tek Osmanlı denizcisidir.
  3. Piri Reis kendi kendini yetiştirmiştir. En azından bunları nereden öğrendiği bilinmemektedir. Dost edindiği bir İspanyol olabilir ???? Belki de Afrika’ya taşıdığı insanlar arasında bulunan Yahudi veya bir Müslüman bilim adamı? Bu benim tahminim.
  4. Piri Reis haritasını ve kitabını sunduğu padişahlar onu asla anlayamamışlar, ona destek olamamışlardır.
  5. Üstüne üstlük 80? yaşında Kahire’de ölüme mahkum edilmiş kafası uçurulmuştur.
  İnternet ve basında çok fazla Spekülatif bilgiler yer almaktadır. Piri Reis’in gerçek fotoğrafı olmadığı için konulmamış, onu yeniden ortaya çıkaran Alman Bilim Adamı Paul Kahle’nin bir resmine yer verilmiştir.
  (Muğla Devrim yayınlandı)

Toplam 261 yorum bulundu. 251-260 arası listeniyor.