Ziyaretçi Defteri


Mesaj Gönder

 1. HAYATİ ERHAN 01-11-2018

  İstanbul 24.10.2018
  Sevgili Sınıf Arkadaşlarım Merhaba
  Sevgili arkadaşımız Bildirici, Eylül 2018 sonlarında bu siteye gönderdiği e-mail'lerde,11-13 Ekim 2018 İstanbul Su Kongresi ve Fuarına konuşmacı olarak davet edildiğini büyük bir sevinçle duyurmuştu.
  Sevinmesi çok doğaldır, hakkıdır, biz de sevindik ama, bu sevincimizi, sanırım, kendisiyle paylaşmadık, ayıp ettik.
  Dün gönderdiği e-mail de bizi bu kongre hakkında bilgilendirdi, sağ olsun.
  Bildirici'yi yaptığı katkı/konuşma/sunum için tebrik ediyorum. Kendisine daha önce arka çıkmadığımız, yüreklendirmediğimiz için utanıyorum, özür diliyorum.
  Diğer bazı konuşmacıların da Bildirici 'yi referans göstermelerinden dolayı kıvanç duydum.
  Bildirici 'yi bir kere daha tebrik ediyor, utanıp, özür diliyorum.
  Hayati Erhan

 2. MEHMET BİLDİRİCİ 01-11-2018

  İSTANBUL’DA HALİÇ KONGRE MERKEZİNDE YAPILAN TARİHİ SU YAPILARI TOPLANTISININ ARDINDAN
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Daha önce ki (20.09.2018) tarihli yazımda İstanbul Belediyesi ve İSKİ Su ve Kanalizasyon Dairesi tarafından 11-13 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen TARİHİ SU YAPILARI toplantısına çağrılı sunum yapmak için davet edildiğimi yazmıştım.
  Bunun için İSKİ tarafından gönderilen uçak bileti (Milas-İstanbul) ile 10.10.2018 tarihinde Akyaka’dan ayrıldım, ertesi günü 11. Ekim 2018 saat 13.30 da ilk oturum da sunumumu yaptım.
  Toplantı iki salonda yapılıyordu. Ana Büyük Salonda görkemli bir açılış vardı. Açılışta İSKİ Genel Genel Müdürü Fatih Turan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Dünya Su Örgütü Başkanı (International Water Association-IWA) Prof. Dr. Helmut Kroiss konuşmalar yaptılar. IWA başkanı özellikle atık su konusunda dünya çapında bir uzman, Viyana Üniversitesi’nden idi, uzun uzun İngilizce teknik bilgiler verdi.
  Başta Mimar Sinan’ın yaptığı su getirme tesislerini işleten Türkiye’de en eski ve deneyimli bir kurum olan İSKİ diğer Koski (Konya) Buski ( Bursa) Muski (Muğla) gibi küçük kardeşlerine deneylerini aktarıyor, onlar da davet edilmişti.
  Günümüzde su konusu en önemli duruma gelmişti, Suyun temini, pis suların çevreye zarar vermeden atılması, hatta onlardan yararlanılması, arıtılarak tekrar kullanılması çağın en büyük problemi haline gelmişti. Bu konular bu toplantıda uzun uzun tartışıldı.
  Şimdi dönelim akademik oturumlara, ben bunun için çağrılmıştım. İlgi alanım buydu. Tarihi Su Yapıların ele alındığı Akademik Program daha küçük bir salonda öğleden başladı. Konular tüm çağları kapsıyordu
  -Roma, Bizans ve önceki dönem su yapıları
  -Selçuklu ve Osmanlı dönemi su yapıları
  -Kutsal Topraklarda ve Endülüs’te su yapıları
  -Geç Osmanlı dönemi su yapıları
  Benim sunum yaptığım ilk oturumun başkanı ve ilk konuşmacısı Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kasım Yenigün idi. Bu ilk bölüm Roma Bizans ve önceki dönemlere ayrılmıştı.
  Sayın Prof. Dr. Kasım Yenigün Urfa Su Yapılarından söz etti. Özellikle Şanlıurfa’da ki kutsal balıklı gölü sellerden koruyan, İmparator Jüstinen (İmp. 527-565) tarafından yaptırılan bent ile kentin dışına kazdırılan kanal ve bunlar üzerinde yaptırılan üç köprüden söz etti, Müellifi olduğum DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Tarihi Sulama, Depolama ve Taşkın Koruma Tesislerinde” bu konuda bilgi vardı, bundan söz etti, tabi ki çok mutlu oldum.
  Ayrıca Urfa yakınında bulunan Dağeteği (Germüş) kehrizlerinin planını benim kitaptan resmini gösterdi. Kehrizler suyu yer altı su tablasından alıp yüzeye çıkaran bir nevi yatay kuyular olup elle açılmış yer altı kanallarıdır. Benim de gördüğüm bu kehrizler dünyada çok nadir görülen tarihi su anıtlarıdır.
  Değerli hocamdan bunların içine girildiğini daha kapsamlı araştırmalar yapıldığını ilaveten bunların yanında yenilerinin de bulunduğunu öğrendim. Hocamdan bunlar hakkındaki yeni bilgilerin göndereceğini sözünü aldım. Nasıl heyecanlandım anlatamam.
  İkinci konuşmacı İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Ünal Öziş (1934) idi. Ancak değerli hocam kısa bir süre önce bir ameliyat geçirmiş, toplantıya katılamamış, değerli sunumunu bir yakını yapmıştı. Hocam ile 1994 yılından beri tanışırız, değerli hocam tüm yayınlarını bana gönderir, yayınlarında benim çalışmalarımı kaynak gösterir. Değerli Hocam bu konuda yayınlanan kitapları da ekrana getirdi. Bunlar arasında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Konya Tarihi Su Yapıları” oluşu benim için heyecan vericiydi. Sunumda Anadolu bulunan dünya çapında yapıları tek tek gösterdi.
  En başta söylemeliyim bu toplantı rahmetli Prof. Dr. KAZIM ÇEÇEN (1919-1997) anısına yapılmasıydı. Burada şu gerçeği açıklamak isterim, tarihi su yapılarında, Hidrolik bilimine dayalı olarak suyun iletilmesi, depolanması, bunu için gerekli yapıların araştırılması konusunda rahmetli Prof. Dr. Kazım Çeçen ve Prof. Dr. Ünal Öziş birer öncüdür. Ben her ikisi ile 1994 yılında DSİ Genel Müdürlüğünde yapılan 40. Kuruluş yılında tanıştım. Her ikisinden de çok şeyler öğrendim. Bu yönden kendimi çok şanslı sayıyorum.
  Bundan sonraki konuşmacı bendim. Benim konum ise Hititler ve Urartular Dönemi Su Yapılarıydı. Roma ve Bizans dönemi öncesi su yapıları konusunda tek konuşmacıydım. Hititlerin Orta Anadolu’da (Çorum, Ankara, Niğde, Kayseri, Konya) ilk devleti kurdukları, Kayseri Pınarbaşı’nda bugüne kadar kullanılagelen Karakuyu Barajını inşa ettiklerini, Konya civarında tapınma amaçlı su yapılarını gerçekleştirdiklerini, bunların M.Ö. 13 yüzyılda yaşamış Büyük Hitit Kralı Tuthalia IV döneminde yapıldıklarını açıkladım.
  Urartuların M.Ö 840-590 yılları arasında Van ve çevresinde devlet kurduklarını, Sulamaya çok önem veren bir ulus olduklarını, bu konuda dünyaya örnek olduklarını açıkladım. Bugün de kullanılır durumda olan Büyük Kral Menua (M.Ö. 810-786) döneminde 53 km uzunluğunda Şamran kanalının açıldığını, Büyük Kral Rusa II (M.Ö 685-645) döneminde bugünde kullanılır durumda olan Rusa Barajı (Keşiş Gölü) nü açtırdığını belirttim.
  Esasen aynı konuları 2009 yılında yapılan 5. Dünya Su Forumunda da sunduğumu, bu konuda Web sitemde geniş açıklamalar bulunduğunu ifade ettim.

  Selçuklu ve Osmanlı Dönemi yapılarında 15.30 da başlayan ikici oturumda ise iki konuşmacıdan söz edeceğim.
  Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu Modern hidrolik yapıları inceleyen ve kitap haline getiren çok değerli bir bilim insanı, uzun zamandır tanışırız. Bu oturumdaki konuşması Mimar Sinan ve Kırkçeşme Su Yolları idi. Değerli bilgiler verdi. Necati Bey “Atatürk Barajı ve bölgeye Etkiler” isimli kitabın yazarı bu defa da Türkiye’nin çok önemli ve büyük bir su projesini kaleme almış “KIBRIS SU PROJESİ VE BÖLGEYE ETKİLERİ” 475 sayfa Kalyon İnşaat basımı. İmzalayıp bana da verdi. Sayın Ağıralioğlu’un hidrolik konusunda daha pek çok eseri var.
  Bir anımı burada sunmak istiyorum. Atatürk Barajı kitabını yazmadan önce bana telefon edip “Sen tarihi Su Yolları konusunda çalışıyorsun, Atatürk Barajı konusunda ekleyeceğim bir şey var mı diye sordu. Ben de ben orada çalışmadım ne söyleyebilirim dedim. Kitap yayınlandı, bir tane de bana göndermişti, konuyu tarihi perspektif içinde ele almış, tarihi bölümler kaynaklarında benim yayınlarıma da yer vermiş. Nasıl heyecanlandığı anlatamam. Değerli hocamın Türkiye’yi aydınlatacak yeni yayınlar yapması dileğiyle. Ağıralioğlu İTÜ’den emekli olduktan sonra Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
  Bu ikinci oturumda diğer bir konuşmacı Konya Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Demirci’ydi. Yani hemşerim. 1971-1982 yılları arasında görev yaptığım Konya Mühendislik Mimarlık Akademisi halen bu üniversite kapsamında bulunmaktadır.
  Konusu Selçuklu dönemi Anadolu ve Asya’da su yapılarıydı. Özellikle Selçuklu dönemi Konya su yapıları öndeydi. Ayrıca Büyük Selçuklu dönemi su yapıları hakkında bilgiler sundu. Değerli bilim adamı hemşerimle iki gün uzun uzun Konya Selçukluyu konuştuk.
  İkinci gün yapılan toplantıda beni yakından ilgilendiren Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Dr. Fatma Şensoy’un “SUYUN ÖLÇÜMÜ “ konusu idi. Daha önceden Konya’da yapılan bir toplantıdan tanıdığım Fatma Hanıma bu konuda bazı şeyler ekleyebilir miyim? dedim. Tabii dedi.
  Osmanlı döneminde akan sular Mimar Sinan çağından beri LÜLE ile ölçülüyordu. Fatma Hanım bunları çok güzel ve anlaşılır şekilde açıkladıktan sonra bana söz verdi.
  “Bugün aramızda olmayan tarihi su yapıları konusunda çok değerli çalışmaları olan ve geçen yıl (2017) kaybettiğimiz Prof. Dr Orhan Baykan rahmetle andığımı belirttikten sonra şu anımı tekrarladım. Bilindiği gibi Osmanlı döneminde akan su bir sandık içinde 96 mm su yükü altında ölçülüyordu. Bu sandık Kazım Çeçen’in Kırkçeşme Su Yolları kitabında bulunuyor. Gene bu kitapta Lüle’nin tarifi alan (kesit) olarak tarif ediliyor. Su yükünden söz edilmiyor. Roma su ölçümünde de alandan tanımlanıyordu. Qunaria olarak tarif edilen ve Lüle’ye çok yakın kesit böyleydi.
  Rahmetli Orhan Kuntay Burdur’da antik kent Kibira’da bir su ölçme tesisinde su yükünü ölçmüş 96 mm olduğunu görmüş bana sormuştu. Bu konuda benim görüşümü almak istemişti, ben de inceleyim dedim. Tekrar aradığımda onu kaybettiğimizi öğrendim.
  Sözümü onun anısına bu 96 mm nereden geldiğini böyle önemli bir toplantıda sizlerin önüne koyuyorum olarak tamamladım.
  Toplantının 16.30 da yapılan son toplantısında Prof Dr. Adem Esen konuşmacı idi. Konusu Konya Ovası “IRVA ve ISKASI” (Sulama ve Kurutması) idi. Değerli hocam da benim Konyalı hemşerim idi. Eski Konya merkez ilçesi SELÇUKLU Belediye Başkanı idi. Halen İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi idi. Yaptığı çok değerli araştırmaları olduğunu anladım. Bu konuda DSİ Genel Müdürlüğü yayını “KONYA TARİHİ SU YAPILARI” kitabında bilgiler olduğunu söyledi.
  Sayın Prof. Dr. Adem Esen ile iki gün birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duydum, daha sık görüşmemin ufkumu açacağını hissettim.
  Sonuç olarak toplantı çok güzel geçti. Bildirilerin yayınlanacağını umuyorum. Ben bu yazımda çok yakından tanıdığım kişilerden bazı anılar ekledim. Tüm konuşmalardan çıkacak çok dersler vardı. Umuyorum yayınlanınca hepsini okumak isterim.
  Sonuç olarak İstanbul Su Kongresi ve Fuarı, 2009 yılında yapılan 5. Dünya Su Fuarı’ndan bu yana büyük bir etkinliği gerçekleştirdi.
  Ben konuşmacı bir katılımcı olarak emeği geçen Sayın Genel Müdür Fatih Turan başta olmak üzere tüm yetkililere ve bu konuda bizimle irtibatı sağlayan Ediz Emekteş’a teşekkürlerimi sunuyorum.
  Ödül töreninden ve verilen ödülden bir fotoğraf eklenmiştir.
  Muğla Devrim 23-4/10.2018 Yeni Meram 25.10.2018

 3. MEHMET BİLDİRİCİ 01-11-2018

  1970 YILINDA AÇILAN KONYA MÜHENDİSLİK MİMARLIK BÖLÜMÜNÜN 45. YIL BİRLİKTELİĞİNE DAVET EDİLDİM
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Bugün Konya’da sayısını bilemediğim üniversite var. 1970 yılında açılan Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi o yıllarda Konya’da öncü bir Yükseköğretim kurumudur. Halen Selçuk Üniversitesi bünyesi içindedir. Türkiye’nin çeşitli illerinden öğrenciler burada öğrenim görmüş ve Türkiye’nin, pek çok ilinde hizmet üretmişlerdir.

  Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nin ikinci dönem (1971 girişli) Mimarlık sınıfının 45. yıl buluşmasına davet edilmem benim için çok çok gurur vericiydi. Davet aynı dönem mezunlarından AHMET HAMAMİOĞLU tarafından yapıldı, ısrarla katılmam istendi. Ancak sağlık sebeplerinden güç seyahat edebildiğimden maalesef katılamayacağım. Zira altı ay süre kaldığım Muğla Akyaka’dan, İstanbul Belediyesi ve İSKİ Su ve Kanalizasyon Dairesi tarafından düzenlenen konferansa çağrılı konuşmacı olarak katılmak için bir hafta önce döndüm. Henüz yerleşemedim. Bu yönden anlayışla karşılayacağınızı umuyorum.
  Oğlum Öztuğ törenlerinize benim adıma katılacaktır.

  İlk hocalık deneyimini sizlere ders vererek kazandım. Kendi adıma şunu da itiraf etmeliyim ki çalışkan bir sınıftınız, sizin sınıfı hiç unutmadım.
  Sizden uzakta geçen 45 yılda bende de büyük değişiklikler oluştu. Bu vesile ile kısa kendimden de söz etmek isterim. KDMM Akademisi’nde görev yaptığım 1971-1982 yılları arasında Mimarlık Bölümü’ne Yapı Malzemesi ve Yapı Statiği, İnşaat Bölümü’ne Yapı Malzemesi derslerine girdim. Bu dönemde yasanın verdiği hakla hem derslere girdim ve hem de serbest olarak proje ve taahhüt işlerine devam ettirdim.
  Bu ağır tempoda çalışma bilimsel ve yayın yapmama engel oldu. Bunun bedeli de bende ağır oldu, kendimi 1983 yılında DSİ IV. Bölge Müdürlüğünde buldum. Buradaki çalışma temposu daha rahattı.. Bir süre burada dinlendim, İngilizceyi kitap okuyacak şekilde geliştirdim.
  1991 yılı benim hayatımda bir dönüm noktası oldu. Talebim üzerine Tarihi Su yapıları konusunda ciddi araştırmalara yöneldim. Bu konuda 27 yıldan bu yana hızı yavaşlasa da çalışmalarım devam etmektedir.
  1994 yılında “Konya Tarihi Su Yapıları” 2004 yılında “Tarihi Sulamalar, Depolama ve Taşkın Koruma Tesisler” kitaplarım DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Bu konuda yurt içi ve yurt dışında toplantılara katılarak sunumlar yaptım.
  Bu konuda 2009 yılında adıma açılan WEB Sitemde, çeşitli dillerde benim ve diğer bu konuların uzmanların eserlerini kapsayan çok çeşitli yazılar bulunmaktadır.
  Web Sitem www.mehmetbildirici.com girmek yeterlidir. İçeriği 16.000 sayfa, ziyaretçi sayısı 240.000 üzerindedir.
  1996 yılında emekli oldum, İstanbul’a yerleştim. İstanbul Adliyelerinde 1997-2015 yılları arası bilirkişilik yaptım. Işık aldığım Konya Lisesi ve İTÜ İnşaat Fakültesi hocaları ve arkadaşlarım hakkındaki araştırmalarım üzerine 2012 yılında İTÜ den 50 mezuniyet yılında tüm 1962’liler adına konuşma yapmak için Rektörlük tarafından görevlendirildim. Bu ise benim için unutulmazların unutulmazıydı.
  Halen Kışları İstanbul Şişli, yazları Muğla Akyaka’da yaşamımı sürdürmekteyim. Araştırmalarıma devam ediyor. Muğla Devrim gazetesinde tarihi konularda köşe yazılarım yayınlanmaktadır.
  2011 yılında kızım Özlem’in ölüm acısını tattım. 2011 tarihinden itibaren yaşamımı yalnız başına sürdürmekteyim. Geride bir oğlum Selçuk Üniversitesinde Prof Dr. Öztuğ Bildirici ve kızım Eczacı Sibel Bildirici bulunmaktadır.
  1991 yılından bu yana tüm araştırmalarımda Konya Lisesi ve İTÜ İnşaat Fakültesi hocalarımla ilgilendim. Onlarla bir araya geldiğimde büyük huzur ve mutluluk duydum. Konya Lisesi’nde öğretmenim MUAZZEZ KARGALIK’IN bana söylediği bir sözünü size yazacağım; kulağınıza küpe olsun
  “BİRBİRİNİZDEN KOPMAYIN, BİRBİRİNİZE SOKULUN, BUNA İHTİYACINIZ VAR ANCAK SİZLER BİRBİRİNİZİ ANLAYABİLİRSİNİZ
  Son olarak iletişim bilgilerimi eski ve yeni fotoğraflarımı sunuyorum.

  İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Mail Adresi: mehmetbildirici34@gmail.com
  Cep Telefonum 0 542 241 0302 (Ev telefonlarım kapalı)
  Adresim Nergiz Sokak 16 Akyaka Mahallesi Ula-Muğla
  Adresim Fulya Mahallesi Belen sok Park Ap. 10/6 Şişli-İstanbul
  Hakkımda çok geniş bilgilere 2009 yılında kurduğum Web sitemden ulaşılabilir
  www.mehmetbildirici.com
  (Web sitemin hacmi 16.000 sayfanın üzerinde olup 2018 Eylül itibariyle ziyaretçi sayısı 240.000’dir.

  Oğlum Prof. Dr. Öztuğ Bildirici
  Konya Selçuk Üniversitesi öğretim Üyesi Tel: 0 533 467 1074

  Fotoğraflar
  1.Sizlere ders verdiğim yıllar
  2. Bugün WEB sitemdeki fotoğraf
  3. İTÜ Ellinci Yıl törenlerinde (Mayıs 2012)
  4. İSKİ Konferansında Sait Halim Paşa Gala yemeğinde Ekim 2018

 4. MEHMET BİLDİRİCİ 01-11-2018

  SEVGİLİ SINIF ARKADAŞLARIM
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Bu yazımda da Akçakoca Topoğrafya kampından söz edeceğim. Yazı sonuna bir resim ekleyeceğim. Bu fotoğrafta olanlar şöyledir.
  Akçokoca’da Topoğrafya Kampı 2 ve 3 nolu postalar -Temmuz 1959
  Üst soldan: A. İhsan Beyhan – Ata Erol Enacar – Taner Arda – Ataman Haksever – Mahir Keçeci – Sayhan Bayoğlu – M. Ege Ergin – Mihail Zizopulos – Şen Sülün – Asaf Kaya
  Oturanlar: Ergin Tansuğ – Mesut Eti – Mehmet Tabağ – Mehmet Bildirici – Erseli Ersoy – Ömer Gül –İbrahim Eski – Nejat Gül (nivoda)

  Benim bulunduğum posta 2 nolu posta idi. Posta şefimiz Şen Sülün, Yardımcısı Nejat Gül idi.
  Ben Akçakoca’da yapılan Topoğrafya sınavında boş kâğıt verenlerdenim. Bir anda sınıfın yarısı ayağa kalktı, Said Yasar’ın kâğıtlarınızı vermek için sıraya girin demesini hiç unutmuyorum. !!!!!
  Akşam efkârlıyız, sınavdan çakmışız, deniz kenarında bir gazinodayız. Ben bir şişe şarap içtim, ikinci bir şişe isteyim mi düşünürken Mesut Eti bana çaktırmadan bir kıyak yaptı bardağımı doldurdu, içine sigara külü attı. Bu küllü şarap beni öyle çarptı ki iki gün sonra kendime gelebildim. Sabah çadırlar sökülürken ben bir kenarda oturdum. Benim valizimi ve eşyalarımı arkadaşlar topladı, yoksa orada kalacaktı. O gece ve ertesi sabah bana yardım eden kim olduklarını hatırlamadığım arkadaşlarıma yıllar sonra teşekkür ediyorum.
  Akçakoca kampının tatlı bir yanı vardı. İlk defa bir çadırda kalıyordum ve en önemlisi birden derinleşen denizde ben yüzmeyi öğrendim.  22.102018
  SEVGİLİ SINIF ARKADAŞLARIM
  MEHMET BİLDİRİCİ
  15.10.2018 tarihli yazımda Akçakoca Topoğrafya kampı ile ilgili bilgiler ve bir fotoğraf göndermiştim. Bunun üzerine iki sevgili arkadaşımdan değeri uyarılar aldım.
  Bunları sizinle paylaşacağım
  Mehmet;
  Hayli emek ürünü yazılarından bilgilendim. Teşekkür ederim.
  Ancak bir hususu düzeltmek isterim.
  Rahmetli Şen 3.posta başıydı.
  Benim 8.posta ile ortak bir sınırımız vardı. Farklı çıkan bu sınır Ölçümlerinde çok sıkıntı vermiş, rahmetliyi zor güç ikna ederek, yine rahmetle andığım bizim postadan Karahan'ın sabun metoduyla neticelendirmiştik.
  Sağlıklı günler dileklerimle gözlerinden öperim.
  Özmen Büyüktaşkın 17.10.2018

  Mehmet kardeş resmi göremedim. Lütfen bir daha gönderirmisin?. Şen kardeş 3.posta şefiydi. Bizim posta 2 idi. Ben, Sayhan, Erol, Erseli, Tabağ bizim postadan hatırladıklarım. Selam ve sevgiler..
  Mehmet Ege Ergin 18.10.2018
  Her iki arkadaşıma sonsuz teşekkürler. Posta şefimin Şen olduğunu biliyordum. Ama ben bunun 2 posta olduğunu biliyordum. Tam 60 yıl sonra gerçeği öğrendim. Arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler….
  Bendeki tek fotoğrafı Ege’nin isteği üzerine tekrar gönderiyorum. Egenin saydığı arkadaşlar fotoğrafta var.
  Saygılarımla

 5. MEHMET BİLDİRİCİ 01-11-2018

  SEVGİLİ SINIF ARKADAŞLARIM TATBİKİ MEKANİK KOLU
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Bu yazımda TATBİKİ MEKANİK KOLU hakkında bildiklerimi yazacağım. Dördüncü sınıfta ağır derslerden sonra nefes alma fırsatı buldum, toplamı 9 olan sınıf arkadaşlarım ile olmaktan büyük mutluluk duydum. Hayatımda hiç unutamadığım bu beşinci sınıf oldu. Ayrıca 1962 Şubat ayında İstanbul’dan başlayıp Marmara’nın kuzeyinden Çanakkale-Bergama- İzmir Efes- Antalya Gezisi hayatımda yaptığım ilk gezi idi, şimdi anlıyorum antik dünyanın uygarlığı ile tanışmam bu gezide olmuş.
  Şimdi Arkadaşlarımı yazıyorum. (Alfabetik sıra ile)

  6572 ADİL AKŞAMOĞLU (Gaziantep 1939)
  DSİ de daha sonra Gaziantep’te serbest çalıştı. Halen Gaziantep’te. Telefonla son aradığımda rahatsızdı, benimle eşi konuştu, kendisine acil şifalar diliyorum. Farklı olarak muhafazakar görüş sahibiydi.

  6591 SAYHAN BAYOĞLU (İstanbul 1940)
  Sınıf Dördüncüsü olarak mezun oldu. DSİ de uzun hizmetleri oldu. DSİ Genel Müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Ankara’da yaşıyor.
  Sayhan süper bir öğrenciydi. Sonradan Profesör olan Vural Cinemre tatbikat yaptırıyor. İki soru önümüze koydu koydu. Ben şahsen birincinin başında iken dersin yarısında Sayhan Problemler bitti. Başka problem yok mu dedi, Cinemre afalladı ne yapacağını şaşırdı. Bir üçüncü problem hazırlamamıştı.
  Telefonla sık sık görüştüğüm Sayhan Bayoğlu’na ve eşine sağlıklı günler dilerim.

  6569 DOĞAN BERKER (İstanbul 1940- İstanbul 2008)
  Akçakoca kampında çaldığı akordeon melediler hala kulağımda olan, bir süre Eralko Statik Bürosunda birlikte çalıştığım Doğan İstanbul’da serbest proje işleri yaptı, çok önemli projeler yaptığı kanısındayım. Bu konuda pek bilgi sahibi olamadım. İyi briç oynardı. Zamansız kaybettiğimiz Doğan’a tanrıdan rahmet dilerim.

  7232 MEHMET BİLDİRİCİ (Konya 1939)

  PROF. DR. EM. ATAMAN HAKSEVER (İstanbul 1940)
  Yakın bir arkadaşlığımız vardı, Taksim İşkembe salonunda çorba içerdik. Almanya’dan döndükten sonra Elazığ Fırat Üniversitesi’nde çalıştı. İstanbul’a dönünce hoş geldin diye aradığımda beni hatırlayamadı !!!! Sonra bana yaptığı çalışmalarını gönderdi bende sizlere yolladım. Betonarme ve çelik yapıların yangın karşısında davranışı konusunda dünya çapında bir uzman olduğunu pek çok dilde Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede yayınları olduğunu gördüm.
  Beni geç tanıdı ama ömrünü bilim uğruna harcamış bu arkadaşımla ben övünüyorum. Çalışmalarının aynı hızda devamını dilerim.
  6556 ERHAN KRAL (İstanbul 1939)
  Mezuniyetinden sonra Amerika’da öğrenimine devam etti. 1978 yılında Profesör oldu, Adana Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde uzun yıllar hizmet etti. 2002 yılında emekli oldu, İstanbul’a yerleşti. Son zamanlarda rahatsız çok zor telefonlaşabildiğim Erhan’a sağlıklı günler dilerim.
  Adana’da ziyaret ettiğim Erhan’ın benim için bir model oluşturduğunu burada belirtmeliyim. O yıllarda kültürel alanında arayış içindeydim. Bir ayaklı kütüphane olan Erhan yanı başındaydım. Ona soruyor ve soruyordum.
  Ancak çok sevdiğim Erhan biraz içe dönüktü, kendini fazla anlatmıyordu. Çok istediğim halde çok değerli çalışmaları konusunda bilgi sahibi olamadım.

  5490 MUSTAFA KEMAL OYMAN (Kayseri 1936)
  1956 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’ne giren Oyman’ı ara sınıflardan hatırlayamıyorum. Son yıl birlikte idik. Teorik Fiziğe meraklı bu konuda savunmaları olan bir arkadaşımızdı. Sağlıklı yaşam dilerim.

  6561 SEZGİN SÜZMEN (Edirne 1938-İzmir 1998)
  DSİ Antalya Bölgesinde çalıştı, bir süre Avustralya’da yaşadı, son İzmir Aliağa’da çalışıyordu. Çok ince nazik bir arkadaşımız olan Sezgin sanıyorum keman çalıyor, klasik batı müziği konusunda geniş bilgisi vardı. Çok erken kaybettiğimiz arkadaşımıza tanrıdan rahmet dilerim


  6625 METİN ÜLGÜRAY (Edirne 1940)
  Askerliğini Kore’de yaptı. Almanya ve İsveç’te çalıştı. 1964-1971 yılları arasında çok önemli sanayi projelerinde çalıştı.
  1971 yılında Ankara Etimesgut’ta “Önüretimli Yapılar” firmasını kurdu. Bu konuda faaliyetlerini sürdürmüş, ancak rahatsızlığı (Alzheimer) yüzünden işini kapatmıştır.
  Ülgüray aynı zamanda yazardır. Yayınlanmış çeşitli kitapları vardır.
  -Teknoloji çağında Türkiye, 1973, Varlık Yayını
  -Yirminci Yüzyıl Raporu,1974, Sander Yayınları
  Ayrıca çeşitli gazete ve dergilerde yazıları vardır. Bunlardan biri
  “ÖNÜRETİM-PREFABRİKASYON) 3 sayfadır
  Eşi Ayşe Dilek Ülgüray, tanınmış Türkçe dili uzmanı, BEŞİR GÖĞÜŞ’ün kızıdır.
  1975 yılında kitapçılardan tesadüf eseri aldığım Yirminci Yüzyıl Raporu, kitabında Sanayi devrimini anlatmıştır. Gerçekten bunu en iyi anlayan ve anlatan bir kişi olduğunu gördüm, bir arkadaşım olarak gurur duydum. Tüm arkadaşlarıma bulup okumalarını öneririm.
  Telefonla ara ara aradığımda kendisi ile konuşmak mümkün olmadı, onun yerine muhterem eşi Dilek Ülgüray ile konuşabildim. Sevgili Metin’in sağlığına kavuşmasını diliyor. Daima yanında olan Dilek Ülgüray’a kolaylıklar dilerim.

  Son sınıfta kısaca farklı hocaları tanımak kısmet oldu.
  MUSTAFA İNAN (1911-1967)
  İTÜ nün en çalışkan öğrencisi ve hocası idi. Geniş bilgi için Web siteme başvurulmalıdır. Sınıf arkadaşlarımızın İTÜ Kampüsünde açılan MUSTAFA İNAN Kitaplığı için bir katkısı olmuştur.

  OKYAY KABAKÇIOĞLU (1910-1971)
  Matematik derslerine girmiştir.

  SAFFET MÜFTÜOĞLU (1921-1968)
  Makine Fakültesi öğretim üyesi idi. Çok ağır bir ders olan Hidro-Aero dinamik dersine geldi. Bir öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

  RİFAT YARAR (1913-2004)
  Betonarme hocası Yüksek Mukavemet Dersine gelmişti.

  SACİT TAMEROĞLU (1925-?)
  1962 yılında yaptığımız gezide bizimle birlikte idi. Bilimlerin Tarihi isimli kitabı vardır.

  VURAL CİNEMRE (1933-2000)
  Daha sonra Prof olan Vural Cinemre tatbikatlara gelirdi.
  Gezi fotoğraftakiler şöyle
  Erhan Kral—Ataman Haksever—Metin Ülgüray—DOÇ: SACİT TAMEROĞLU
  Sayhan Bayoğlu—Mehmet Bildirici—Doğan Berker

  15.10.2018 itu62insaat sitesi

 6. MEHMET BİLDİRİCİ 01-11-2018

  SEVGİLİ İTÜ’İNŞAAT SINIF ARKADAŞLARIM DERSLEİMİZ
  MEHMET BİLDİRİCİ
  İstanbul Belediyesi ve İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Tarihi Su Yapıları toplantısına çağrılı konuşmacı olarak katıldım. Bunun için İstanbul’a dönmüş bulunuyorum. Konuşmam 11. Ekim 2018 günü 13.30 da idi ve konusu “Hitit ve Urartular dönemi Su Yapıları idi. Çok güzel geçtiğini ve bazı diğer konuşmacıların benim daha önceki yayınlarımdan alıntı yaptığını belirtmek isterim.
  Daha önce sizlere 18.08.2018 tarihinde sizlere şöyle yazmıştım.
  Bayram da Demet Erdem, Ergin Tansuğ, Hayati Erhan beni aradı, aramızda tartıştık. Mustafa İnan bizlere hangi sınıfta hangi derslere geldi, bunun doğrusunu Mehmet bilir, ona soralım demişler.
  Bu beni bayağı heyecanlandırdı. Bu arkadaşlarıma bana moral verdikleri için buradan teşekkür ederim.
  CEVABIM: Sanıyorum Mustafa İnan bize Tatbiki Mekanik Kolunda geldi, gene İstanbul’a dönünce öğrenci defterime bakıp, hangi dönem hangi hocalar derslerimize gelmiş, onları yazacağım. Diye yazmıştım.
  Bu defa 2-3-4 sınıflardaki bizlere gelen hocalarımız şöyle

  İkinci Sınıf 1958-1959 3 ve 4 sömestre
  Topoğrafya: Prof. Said Yasar -- Mustafa Aytaç 6 saat/hafta
  Teknik Mekanik: Prof. Orhan Ünsaç 4 saat
  Matematik: Doç. Selma Soysal 4 saat
  Tasarı Geometri & Teknik Resim : Prof Hans Horninger 2 saat
  Fizik: Doç Ali Sümer 4 saat
  Yapı Malzemesi: Prof Bekir Postacıoğlu 3 saat
  Elektrik Bilgisi: N.Üçoluk 2 saat
  Makine Bilgisi: Necmettin Erbakan 3 saat (Defterde Fikret Narter yazılı)
  İngilizce: Elliot

  Üçüncü Sınıf 1959-1960 5 ve 6 Sömestre
  Mekanik: Prof. Orhan Ünsaç 4 saat
  Hidrolik: Doç. Cemil Ilgaz ilk sömestre 5 saat
  Hidrolik: Ord Prof Schleirmacher ikinci sömestre 5 saat
  Yapı Elemanları. Ord Prof. Ali Fuat Berkmen 4 saat
  Mimarlık Bilgisi: Fatin Uran 1 saat !!!!!!
  Yapı Makineleri: Halit Koşar 4 saat
  Toprak İşleri: Doç Mehmet Bozkurt 3 saat
  Demiryolu: Doç Mehmet Bozkurt 5 saat
  Yapı Statiği: Prof. Turgan Sabis 3 saat
  Şantiye Tekniği. Doç Besim Yüksel 3 saat

  Dördüncü Sınıf 1960-1961 7 ve 8 Sömestre
  Yapı Statiği II: Doç. Adnan Çakıroğlu 4 saat
  Yapı İşletmesi: Doç. Besim Yüksel 3 saat
  Betonarme: Ord Prof. İhsan İnan—Tatbikat Mehmet Bilge 5 saat
  Ahşap Çelik: Ord. Prof. Abdullah Türkmen Tatbikat Yalman Odabaşı 4 saat
  Su Getirme Kanalizasyon: Ord. Prof. Abdullah Türkmen 2 saat
  Zemin Mekaniği: Prof. Hamdi Peynircioğlu 4 saat
  Temel İnşaatı: Doç. Vahit Kumbasar 2
  Yol: Prof. Faruk Umar 2 saat
  Akarsu: Doç. Osman Çataklı 4 saat
  İktisat: Doç. Zeyyad Hatipoğlu 2 saat

  SONUÇ: Normal Sınıflara Mustafa İnan derslere girmemiştir. Ben tatbiki Mekanik kolunda idim. Orada Yüksek Mukavemet, Elastisite Plastisite derslerine girmiştir.
  Dikkatli incelenirse teorik inşaat dersleri çok ağırdır. Bir iki istisna dışında iyi eğitim verildiğine inanıyorum.
  Ancak Mimarlık Bilgisinin sadece bir saat oluşu meslek hayatında mimari proje okuyuşunda beni zorlamıştır.
  Daha önce sizlere yazdığım gibi 2017 yılında son hocalarımızı kaybettik, yaşayan yok, hepsine tanrıdan rahmet diliyorum.
  Burada son olarak bir noktaya değinmek isterim. Devre arkadaşlarımızın hepsi Türkiye’nin en seçilmiş öğrencileridir, Herkes diploma almış hiç kimse belge almamış uzaklaştırılmamıştır.
  Bir örnek vermek gerekirse zamanımızdaki Teknik okul olan Yıldız’da Mimarlık Bölümünde başarılı öğrencilerin bir yan ders olan Kimya dersinden belge almış, eğitimi yarıda bırakmıştır.
  Yazıma defterimin sayfalarının fotokopisi eklenecektir.
  Saygılarımla

  15.10.2018 itu62 insaat Sitesi

 7. MEHMET BİLDİRİCİ 01-11-2018

  ABSTRACT
  WATER SUPPLY SYSTEMS IN URARTIAN TİMES

  Urartian Kingdom was established in 840 BC and collapsed in 590 BC in Eastern Anatolia.
  Their capital was Tushpa (today Van Castle). They called themselves as Bianili that survives today as name of Van city. Their boundaries expanded to Erzurum, Ağrı, Elazığ in Turkey, Yerevan in Armenia and some lands in Iran. Urartu kings constructed irrigation canals, dams and underground canals (kehriz or qanat) with the advanced technique of those days to improve their economy and getting jobs.

  The longest and earliest canal of the World, Şamran canal was dug in the reign of Great King
  Menua (810-786 BC). Spring water was carried to the Van plain. Physical and hydrological
  values of the canal are as follows:

  Altitude of the spring: 1760 m
  Altitude of Van Plain: 1700 m
  Altitude of Van Lake: 1646 m
  Capacity of the cana: 4-10 m³/s
  The length of the canal: 50-53 km
  The slope of canal: 0.0012
  Width of the canal: 3.50 – 4 m
  Water depth in the canal: 1.50 – 2 m
  Irrigation area: 5000 – 6000 Hectares

  The biggest Uratian Rusa or Keşiş dam was constructed by King Rusa (685-645 BC) at the altitude of 2544 m. The inscription of Rusa dam is now in Berlin Museum. In the inscription there are orders of King Rusa about irrigation process. Today the volume of Rusa dam is 9-19 hm³. Rusa dam has fed Sikhe and Doni dams down in Urartian times. Now Sikhe dam is
  in use. This point is very important and requires advanced hydraulic knowledge. The altitude of Sikhe dam is 1768 m, the distance between two dams is 17 km, and so the slope of natural creek is 0.05.


  (WATERIST TOPLANTISI İÇİN EDİZ EMEKTEŞ’A GÖNDERİLDİ)

 8. MEHMET BİLDİRİCİ 01-11-2018

  ABSTRACT

  WATER SUPPLY SYSTEMS IN HİTTİTE PERİOD

  The Hittites established the first state in Anatolia. The Hittite kings reigned between 1660-
  1190 BC in the modern provinces of Turkey, such as Çorum, Ankara, Kayseri, Niğde and
  Konya. In the reign of Great King Tuthalia IV (BC 1250-1220) many dams and religious cult water monuments were constructed. These monuments are as follows:

  Kayseri Pınarbaşı Karakuyu dam is on Zamantı creek that is one of the branches of Seyhan.
  The ruins and a Hittite inscription were found in 1931 by H. Zübeyr Koşay and Von der Osten. The shape of dam is like U.
  The height 9.60 m dam area 46 250 m²
  The cret width 401 m Volume of the dam 323 750 m³
  Second excavating was realized by Prof. Dr. Kutlu Emre.
  Second dam is at Konya Kadınhanı Köylütolu. The position of dam is discussable. A Hittite inscription was found there too.
  The third one is Çorum Gölpınar dam. Firstly it was found by H. Zübeyr Koşay and R. Oğuz
  Arık. It was excavated by Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu in 2006. The spring is inside the dam and it has been used after centuries. The volume of dam is 10 000 m³.
  The religious water cult monuments are as follows:
  Konya Ilgın Yalburt water pool: The area of the pool is (12.70 m x 8.30 m) 105.40 m². Around the Pool 22 Hittite inscriptions of King Tuthalia IV were founded.
  Konya Beyşehir Eflatun Pınar: In front of a wall covered with a relief, there is a simple pool, probably was constructed in the reign of Tuthalia IV.
  Konya Ereğli Ivriz Monument: In the Ivriz spring there is a monument of God Tarhundas or
  Tarhunza and Warpalawa, King of Tyana (BC 8.century). There are some other monuments
  of King Warpalawa in the vicinity. Tyana was a vassal kingdom of Asur Empire in modern
  cities Niğde, Ereğli, Bor of Turkey.

 9. MEHMET BİLDİRİCİ 01-11-2018

  İSTANBUL SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)


  İSTANBUL SU KONGRESİ VE FUARI

  11-13 EKİM 2018

  HALİÇ KONGRE MERKEZİ  URARTULAR DÖNEMİ TARİHİ SU YAPILARI
  HİTİTLER DÖNEMİ TARİHİ SU YAPILARI


  MEHMET BİLDİRİCİ
  İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ (İTÜ 1962)
  ARAŞTIRMACI YAZAR
  BİLİRKİŞİ


  AKYAKA 21.09.2018  MEHMET BİLDİRİCİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Ben Mehmet Bildirici 1939 yılında Konya’da doğdum. 1957 yılında Konya Lisesi’nden, 1962 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldum.
  Meslek hayatımın ilk 33 yılı Konya’da geçti, Müteahhitlik, Proje işleri (betonarme), 1971-1982 yılları arası Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nde “Öğretim Görevlisi” idim. Yapı Malzemesi Yapı Statiği derslerini yürüttüm. 1984-1995 yılları arası DSİ Konya Bölgesinde çalıştım.
  1991 yılından bu yana “Tarihi Su Yapıları” konusunda çalışma yapmaktayım. Bu konuda iki kitabım DSİ Genel Müdürlüğünde yayınlandı. (Konya Tarihi Su Yapıları & Teknik ve Kültürel Değerleri ile Tarihi Sulama, Su Depolama ve Taşkın Koruma Tesisleri).
  1996 yılında emekli oldum, İstanbul’a yerleştim. 1997-2014 İstanbul Adliyelerinde bilirkişi olarak görev yaptım.
  Uluslararası Tarihi Su yapıları toplantılarına katıldım, sunumlar yaptım. (2001 İsrail --2004 Efes—2007 Petra, Ürdün—2012 İsrail—2015 Atina). Yurt dışındaki toplantılara özel olarak Türkiye’den tek katılan bendim.
  Diğer çok önemli bir toplantı 2009 yılında İstanbul’da gerçekleşen “5 Dünya Su Forumu”. Burada Hitit ve Urartu Tarihi su yapıları konusunda sunumlarım oldu.
  Halen yazları Muğla Ula Akyaka ve kışları İstanbul Şişli’de emeklilik yaşamımı sürdürüyor. Son yıllarda Muğla Devrim Gazetesinde tarihi konularda köşe yazarlığı yapmaktayım.
  Hakkımda çok geniş bilgilere 2009 yılında kurduğum Web sitemden ulaşılabilir
  www.mehmetbildirici.com
  (Web sitemin hacmi 16.000 sayfanın üzerinde olup 2018 Eylül itibariyle ziyaretçi sayısı 240.000’dir.
  DİĞER İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Mail Adresi: mehmetbildirici34@gmail.com
  Cep Telefonum 0 542 241 0302 (Ev telefonlarım kapalı)
  Adresim Nergiz Sokak 16 Akyaka Mahallesi Ula-Muğla
  Adresim Fulya Mahallesi Belen sok Park Ap. 10/6 Şişli-İstanbul

 10. MEHMET BİLDİRİCİ 01-11-2018

  KONYA LİSESİ ARKADAŞLARIM
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Sizlere zaman zaman yazıp sınıf arkadaşlarım hakkında edindiğim bilgileri aktarmakta ve kendim hakkında da bilgiler sunmaktayım.
  Son yazımı 19. Temmuz 2018 tarihinde sunmuştum.
  Burada değerli sınıf arkadaşımız Konya Lisesi Edebiyat Kolu mezunu Mehmet Asil Yılmaz hakkında, onun hayatını başarılarını yayınlarını yazmıştım.
  Değerli arkadaşım emeklilik hayatında da üretken bir kişi, yazdığı üç şiir kitabı
  -Özgürlük Elde Değil
  -Oğul Balı
  -Sevda Yağmuru şiir kitaplarının ardından
  -Sonbahar Gülü
  -Çan Çiçeği
  -Anadolulu Elif’in Romanı kitaplarının ardından bu defa
  -Benim Adım Memed isimli romanını yayınladı.
  Önceki romanlarını okumuştum. Bu kitabını lütfedip gönderdi, onu da okudum. Özellikle bilim adamı kimliğini açıklayan bu kitabını büyük bir zevkle okudum. Bu konuda geniş bilgi 19.07.2018 tarihli yazıdadır
  Kendisi ve çalışmaları ile gurur duyuyorum. Siz arkadaşlarıma da okumalarını öneririm. Arkadaşımın Telefonu 0 530 347 2405
  İkincisi biraz kendimden söz etmek isterim. Gökova Akyaka Aralık ayına kadar yaşamaya niyetliydim.
  Ama İstanbul Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 11. Ekim 2018 Perşembe günü saat 13.30-15.00 arası yapılacak Tarihi Su Yolları toplantısına Çağrılı konuşmacı olarak davet edildim, ona katılmak için İstanbul’a dönüyorum. Sunumum Hitit ve Urartu Tarihi Su Sistemleri
  Üçüncü olarak değerli hocamız Ömer Faruk Mesçi’nin kızı Filiz ile Facebook’tan tanışır haberleşiriz. Küçük oğlu AYHAN MESÇİ’nin Konya’dan mezun ve Uluslararası bir Harita Mühendisi olduğunu, ve çok başarılı çalışmalar yürüttüğünün burada bir yakınından öğrendim.
  Gurur duydum, sizlerle paylaşmak istedim.
  Son olarak çok sevdiğim Gökova hakkında bir şair arkadaşımın şiirini sunuyorum.
  Hepinizi kucaklaşıp öpüyorum.

  BİR GÖKOVA ŞİİRİ (Dostum Muğlalı Şair İbrahim Ergin’den)
  Bir daha sordum kendime
  Neler düşünür uçurumda bir çiçek
  Gökova’yı gördükten sonra
  Neler düşünür
  Limon çiçeklerinin kokusuyla sarhoş
  Şiire durmuş şair
  Bir inansam Cennet dediklerine
  Tam burada durasım gelir

  Biz kadın azmağı deriz
  Sazlıkların arasında
  Yeşil yılan gibi kıvrılan nehir
  Üstünde birkaç yaban ördeği
  Yılan balıkları
  Ve kalabalık ayakları ağaçların
  Karya’dan Likya’dan sesler gelir
  Gökyüzünü sürükler ayaydın gecelerde
  Soyunup dalasım gelir

  Aslında tertemiz, buz gibi bir sudur
  Akar sessiz ve ürkek
  Deniz duymuş mudur bilinmez
  Söğüt dallarını öperek alır yolu
  Sanki bir çocuk uykusudur
  Kucağıma alıp sarasım gelir

  Uzaklarda Otluk koyu
  İngiliz limanı Sedir
  Akşamdır Güneş denize girmek üzeredir
  Kızıla boyanmış gökyüzü
  Bitkilerin yeşil çığlığı yamaçlarda
  Bir yanda Kıran dağları
  Denizden fışkırmış hançer gibidir
  Longöz koyunu hiç görmedim
  Bir bilene varıp sorasım gelir

  Gözümün avlusunda Gökova Körfezi
  Baktıkça bakasım gelir


  Asil Yılmaz—Orhan Tosun—Cengiz Özkara—Şadi Onur—Sümer Aygen—Sibel Bildirici—Ali Akkaya—Ömer Alptekin—Azzem Aydınöz—Günseli Aysun—Osman Bıyıkoğlu—Tayyar Çimen—Sadrettin Gülsaçan—Mustafa Gür—Gürsel Karaca—Tamer Hızal—Üzeyir Kırca—Atalay Tarhan—İsmail Uğurlu—Sümer Uğur—Tülay Aydın

Toplam 440 yorum bulundu. 61-70 arası listeniyor.