17.0 KONYA'DA YAŞAMIŞ AZINLIKLARKONYA’DA SELÇUKLU YÖNETİMİNDEN BUGÜNE
AZINLIKLAR (KİŞİLER)
        Selçuklu dönemi öncesi Konya ve çevresinde Rumlar (kendi ifadelerine göre Romalılar) yaşıyordu. Esasen Araplardan gelen RUM kelimesi ise Romalı anlamına idi. Burada Rumlar azınlık değil devletin esas vatandaşları idi.
Ermenilerin ise asıl yaşadıkları yer Doğu Anadolu idi. Konya çevresine Doğu Anadolu’dan ve Tarsus Adana’da kurulan Küçük Ermenistan devletinin son bulması ile ekonomik ve siyasi sebeplerle geldikleri anlaşılmaktadır. Osmanlı döneminde yaşayanlar hakkında Patrikhane kayıtlarında bilgiler vardır. 1928 yılında yapılan nüfus sayımında Konya ve köylerinde yaşayan Ermeni sayısı 960 kişidir.
       Üçüncü bir grup Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyet’in ilk yıllarında Konya’ya yerleşen Marunilerdir. Bunların sayısı Quinet’e göre 400 civarındadır. Sadece Maruni’lere ait evler ve bazı kişiler bilinmektedir.
Dördüncü bir grupta Konya ve çevresinde çalışan görev yapan Avrupa kökenlilerdir.
Bunlardan önde gelenler ve hizmeti geçenler aşağıdadır.
MEHMET BİLDİRİCİ Şişli 17.06.2013


      1- AZINLIK TARİHİ
      2- AZINLIK EĞİTİM
      3- AZINLIK KİŞİLER
      4- AZINLIK YAPILAR

Dosyalar

Adı Boyut  
1- AZINLIK TARİHİ 6.72 MB
2- AZINLIK EĞİTİM 3.81 MB
3- AZINLIK KİŞİLER 10.06 MB
4- AZINLIK YAPILAR 1.15 MB