Ziyaretçi Defteri


Mesaj Gönder

 1. MEHMET BİLDİRİCİ 15-08-2019

  AKYAKA’NIN ANNESİ HAYIRSEVER KADIN ÜMMÜ GÜLSÜM HANIM II
  (Ölümü 1839)
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Önceki kısımdan devam
  Bir önceki yazıda hayırsever Ümmü Gülsüm Hanımın Kale-Tavas yolu üzerinde yaptırdığı Bılla çeşmesinden söz etmiştik, devam ediyoruz.

  2.) BILLA KUYUSU
  Tavas Ovası Hırka Mahallesi sınırları içerisindedir.. Yaklaşık olarak 2 asırdır hizmet vermektedir. Aynı zamanda Bılla Kuyusu ismi, kuyu etrafında büyük arazinin mevki ismi olarak köylüler tarafından telafuz edildiği gibi, tapu da kuyunun bulunduğu bölgedeki araziler Bılla Kuyusu olarak geçmektedir.

  3) Muğla (Merkez) Menteşe İlçesindeki Şeyh Bedrettin Camisinin Onarımı
  MUĞLA MENTEŞE ŞEYH BEDRETTİN CAMİSİ
  TAVASLI OSMAN AĞA'NIN HANIMI GÜLSÜM HANIM'IN ONARIMINI YAPTIRDIĞI MUĞLA'DAKİ CAMİİNİN KİTABESİ HEZA CAMİ'Ü'L-ŞERİF EŞ-ŞEYH BEDREDDİN DERGAH-I ALİ KAPICIBAŞILARINDAN MENTEŞE MÜTESELLİMİ [MUĞLA VALİSİ] OSMAN AĞA'NIN HAREMİ MERHUM VE MAĞFUR-I LEHA GÜLSÜM HANIM RUHUİÇÜN FATİHA.
  FÎ. SENE: 1246 [MİLADİ: 1830-1831]

  Şeyh Bedrettin Camii, Muğla Müştakbey mahallesinde bulunan camii 1565 yılında Ulemadan Şeyh Bedrettin tarafından yaptırılmıştır. Caminin minaresi 19.yy başında eklenmiştir. Şeyh Camii 19. yüzyılda iki onarım geçirmiş olup ilki olarak 1831 yılında Menteşe Mütesellimi Hırkalı Tavaslızade Osman Ağa'nın eşi Ümmü Gülsüm Hatun tarafından tamir ettirildi. Osman Ağa ayrıca camiye geniş vakıflar kurdurdu. İkinci onarım ise Şerif Efendi ile Ragıp Efendi tarafından 1896 yılında yaptırıldı.

  Ekrem Uykucu’nun “Muğla Tarihi s 97-100) de alınan bilgilere göre Sultan 2. Mahmut döneminde Tavaslı Osman Ağa 1822-1840 yılları arasında Mütesellim olarak görev yapmıştır. 1852 yılında ölümü üzerine Tavas’ın Hırka köyüne gömülmüştü. Hırka köyünde Osman Ağanın büyük bir konağı olduğu bilinmektedir.

  Ümmü Gülsüm Hanıma ait 3 kitabe bulunmaktadır. İlki Muğla’da yaptırdığı Şeyh Camiindeki kitabe H 1246 tarihini, ikincisi Bılla çeşmesindeki okunamamakla birlikte 1247 tarihini taşımaktadır. Akyaka’da İnişdibi sarnıcındaki H 1250 (1834). Bu kitabe daha önce çeşitli yazılarımda yayınlanmıştı.
  Sene 1250 (1834)
  Ya cennet-ül hayrat ve hasenat Menteşe Sancaktarı Osman Ağa’nın
  Celile-i muhteremeleri Ümmügülsüm ruhuna fatiha
  SONUÇ VE KANAAT
  Ben önceki araştırmalarım H 1250 mezar taşına dayanarak, Ümmü Gülsüm’ün Akyaka’da gömülü olduğu kanısına varmıştım. Bu yeni araştırmalar sonucu Ümmü Gülsüm Akyaka’da gömülü olduğu kesinleşmiştir. Osman Parma ile telefon sonucu Tavaslızadelerden yaşayanlarca doğrulanmıştır.
  Akyaka yoğun kadın kültürel etkinler olmaktadır. Gelin onu anneler gününde analım ve İnişdibi sarnıcının yanına bir büstünü dikelim.
  Yazıma Sayın Osman Parma’nın gönderdiği Muğla Şeyh Camiinin girişini ve kapının sağ üstündeki kitabeyi ekliyorum
  Devrim Gazetesi 26.06.2019 yayınlandı

 2. MEHMET BİLDİRİCİ 15-08-2019

  AKYAKA’NIN ANNESİ HAYIRSEVER KADIN ÜMMÜ GÜLSÜM HANIM I
  (Ölümü 1839)
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Akyaka’nın annesi, Akyaka’da gömülü olan su hayırları ile öne çıkan Mütesellim (Menteşe Sancaktarı) Tavaslı Osman Ağa’nın eşi Ümmü Gülsüm Hanım konusunda Devrim Gazetesi’nde 17.06.2016 tarihinde bir yazım çıkmıştı. Yazı ekinde Kadın Azmağı üzerinde Kadın Pınarının bir fotoğrafı eklenmişti. Bu su alış noktasının üzerinde Kadın Pınarı yazılı olup üzerinde bir tarih bulunmamaktadır. Ümmü Gülsüm tarafından yaptırıldığına inandığım bu su kaynağından 1950 yılı öncesi Akyaka’da yaşayanlar tenekelerle eşeksırtında evlerine su taşırlardı.
  Bu yazım ve Devrim Gazetesinde 23.11.2018 tarihinde Akyaka’da toprak ağaları tarafından Sudan’dan getirilen zenciler (Araplar) hakkında bir yazım çıkması üzerine bana ilginç bir mail geldi. Burada yazdığım yazılara bir yorum geldi. Bu beni fevkalade sevindirdi. Böylece bilgiler buluşuyor katmerleniyordu.
  Mail sahibi aslen Tavaslı Osman Ağa’nın (ölümü 1852) köyü ve mezarının bulunduğu Tavas’ın Hırka köyünden Doç. Dr. Osman Parma idi, kendisi Batman Üniversitesi öğretim elemanlarındandır. Maili şöyle
  İyi günler Mehmet Bey,

  "AKYAKA’DA AĞALARCA SAHİPLENEN GENİŞ ARAZİLER VE ZİRAAT İŞÇİSİ OLARAKGETİRİLEN ARAPLAR (ZENCİLER)"
  Başlıklı 2018 Kasım ayına ait yazınızı okudum. Ben de Tavaslızadelerin zamanında ikamet ettiği Tavas Kazası Hırka köyündenim. Tarih ile ilgili araştırmalarda yapmaktayım. Eşim ve çocuklar Muğla merkezde oturmaktadır.
  Sizin de bu konularda engin bilgilere sahip olduğunuzu düşünüyorum.
  Ümmü Gülsüm'ün bizim yörede de bayağı su hayırları mevcuttur. Bılla çeşmesi, Bılla kuyusu vs. gibi. Muğla Merkezde de Şeyh camisinin tamiratını yaptığını bilmekteyim. Bunun haricinde Araplar dediğiniz kişiler de araştırmalarım da dikkatimi çekmiştir. İncelediğim kayıtlarda bizim yörede Tavaslızadeler bu Araplardan bolca yararlanmış. Hatta bunların nüfus kayıtlarında isimleri dahi mevcuttur. Ayrıca zamanında bazı hacıların kütük kayıtlarında da Gulam diye tabir ettiğimiz kişiler var. Genelde Zenci diye kayıt altında tutulmuş. Bunların çoğunluğu ailelere karışmış. Bizim köyde de mevcutlar. Bu konu ile ilgili birkaç kişinin çalıştığını biliyorum.
  Zaman zaman Tavaslızadelerin torunları ile de görüşüyorum. Yazı için de teşekkür ederim. Zaman olur ise görüşmek isterim.
  İyi çalışmalar dilerim. 10.06.2019

  Sayın Osman Parma 19.06.2019 tarihli mailinde Ümmü Gülsüm’ün yaptığı su hayırlarını şöyle sıralamış ve resimlemiştir.
  1..Bılla çeşmesi Kale-Tavas yolu üzerinde Hırka mahallesi sınırları içerisinde Baharlar yol kavşağındadır. Bılla veya bulla kelimesi köyümüzde sıkça kullanılan kelime olup abla manasındadır. Malı olan Ağa hanımı veya kızlarına Bılla denirmiş ve Menteşe sancağında bu şekilde telaffuz edilirmiş.
  Hırkalı Tavaslı-zade Osman Ağa'nın (Menteşe Mütesellimi) Eşi Ümmü Gülsüm Hanımın 1830 tarihinde (HY:1247) yaptırmış olduğu ve hizmetine devam eden Bılla Çeşmesi Kitabesi ile birlikte Baharlar Yol Kavşağındadır.
  Tavas İlçesinde bulunan çeşme, dikine dikdörtgen gövdeli, kesme taşlardan yapılmış, cephenin etrafı iç içe üç silmeyle çerçevelenmiş, içinde ise sağır sivri kemer formu verilmiştir. Kemer formunun alınlığında dikdörtgen şekilli Osmanlıca kitabesi mevcuttur. Hicri 1247 tarihi okunmaktadır. Çeşmenin üst kısmında üç adet simetrik tepelik süslemesiyle cephe hareketlendirilmiştir. 19. yy.da mevcut yol güzergâhındaki yolcuların su ihtiyacının karşılanması için yaptırılan çeşme, mimari açıdan Anadolu’daki geleneksel köy çeşmelerinin özelliklerini taşımaktadır. Yazıya bu ilginç çeşmenin fotoğrafı eklenmiştir.
  (devrim Gazetesi 25.06.2019 yayınlandı)

 3. MEHMET BİLDİRİCİ 15-08-2019

  BEDİA AKARTÜRK (1921-2016)
  MEHMET BİLDİRİCİ
  TANINMIŞ TÜRK FELSEFECİSİ, AKYAKA TUTKUNU
  PROF. DR. BEDİA AKARSU (1921-2016)
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Bedia Akarsu İstanbul’da doğdu, 1943 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun oldu. 1956-1958 yılında Almanya Heidelberg Üniversitesi’nde görev aldı. 1968 yılında Profesörlüğe yükseltildi.1984 yılında emekli oldu. Şubat 2016 aramızdan ayrıldı, İstanbul Zeytinburnu Merkez Efendi Mezarlığında toprağa verildi.
  Bedia Akarsu’nun Felsefe Terimleri sözlüğü, Çağdaş Felsefe, Kant’tan Günümüze Felsefe, Atatürk Devrimleri ve Temelleri gibi eserleri vardır.
  Değerli Bedia Akarsu’nun Akyaka tutkunluğu nereden geliyor diyeceksiniz?
  Akyaka’da bir evi var mıydı? Bilmiyorum. Ama Akyaka’yı Akyaka yapan çok değerli aydınlar Nail Çakırhan, Halet Çambel, İlhan Selçuk, Oktay Akbal hep dostları idi, onların Akyaka’daki evlerinin balkonlarında çekilmiş boy boy fotoğrafları albümlerde yer almaktadır.
  Yazım Devrim Gazetesi 09.08.2016 tarihinde yayınlanmıştı.
  Bu defa yaptığım araştırmalarda 2006 yılında Gökova Akyaka Sevenler Derneğinde açtığım sergiyi ziyaret ettiğini fark ettim. Oktay Akbal ile birlikte.
  Çok gururlandım. 23.06.2019

 4. MEHMET BİLDİRİCİ 15-08-2019

  AKYAKA SİL BAŞTAN YENİLENİYOR
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Eski Akyaka Belediye Başkanı Sayın İsmail Akkaya’nın bu defa 31.03.2019 günü yapılan seçimle Ula Belediye Başkanı seçilmesi ile Akyaka sil baştan yenileniyor.
  Yeni Belediye Başkanımız göreve geldiğinden çok kısa zaman sonra sadece bir ay gibi çok kısa süre sonra Mayıs 2019 ayında Akyaka’da çok hızlı bir yenilenme süreci başladı. Sahilde ana cadde olan Nergis sokakta ilk bomba patladı, 05 Mayıs 2019 günü cadde genişletme işi başladı. Bu sokakta evler 1975-1980 arası yapılmış Turgut Özal affı ile ruhsatları alınmış ancak daha sonra kabul edilen İmar planında önden yaklaşık 2 m civarında çekme ön görülmüş ve yıllarca bu gerçeklememişti.
  Benim altında dükkân olan evim de bu sokakta idi. Başkanın daha önceden benimle görüşeceği haberini almıştım, ben onu ziyaret etmeden bir Pazar sabahı evimde beni ziyarete geldi. Sen kaleminle Akyaka’ya hizmet etmiş bir abimsin ölmeden bir sokağa ismini vermek isterim. Gerçekten İsmail Akkaya’yı 1977 yılından bu tarafa tanırım önce yazdığım gibi Babası Kör Mustafa Akkaya çok değer verdiğim bir kişiydi. Hatta Akyaka için bir kaynak kişiydi.
  Ben gerçekten 1971 yılından bu yana politik olmayan tarafsız, bilimsel bir bakış açısı ile insan onuru ve haklarını en öne koyarak başta Konya, Akyaka, Muğla ve İstanbul Galata gazete ve dergilerinde yörenin kültürel değeri konusunda 48 yıllık yazı yazan biriyim.
  Ama Sayın İsmail Akkaya’nın bu sözleri gururdan öte başımı döndürdü, tüylerim diken diken oldu diyebilirim. Bunun ardından sözlü olarak benim evimin önündeki terk için sözlü anlaştık. Ertesi gün terk işlemi başladı. Banim batı tarafımdaki eski Hayri Baş’a ait köşede bu işlem önceden yapılmıştı. Benimle birlikte halen üç terk gerçekleşti. Daha ilerleri için tebligat yapıldığı bilgisini aldım. Böylece Akyaka şahane bir yola kavuşacak, Paris’te Şanzelize caddesi ne ise Akyaka’da Nergis Sokak (Gönlümde ileride İsmail Akkaya Caddesi) o olacak.
  Nergis sokakta böyle bir ilke vesile olmak beni nasıl mutlu etti anlatamam, ama bundan önceleri de var. 1985’li yıllarda turizm patlamıştı, otel ve pansiyon yoktu. Bazı aileler evlerini pansiyon verip evi terk ediyorlardı. Evinde kalıp evinin alt ve üst katını pansiyona veren Bildirici ailesi de bir ilkti.. Pansiyonun adı da İDİMA idi. Bu tarihi ismi ilk kullanan bendim. İkinci olarak balıkçı teknesine aynı ismi ikinci olarak veren Sayın İsmail Akkaya idi.
  Daha sonra bu sokakta ilk market benim zemin katta açıldı. Kiracım ise Başkanın yeğeni Murat Karadağ’dı. Marketin ismi Mevsim Market’ti. Evden markete çevirmek için Murat ile baş başa vererek, inanılmaz paralar harcanarak. Mevsim Market adres belirleme noktası oldu. Bir marka oldu.
  Ula Belediye Başkanı Sayın İsmail Akkaya bir ay içinde çevremde şahsen benim aklımın alamayacağı işler yaptı. Akyaka’da ilk kamulaştırma yapan Sayın İsmail Akkaya deniz sahilinde olmayan yürüme bandını kayrak kaplatmıştı. Bu defa yıllar sonra bunların üstüne mermer taşlarla kaplama yaptırdı. Tabir caizse kendi rekorunu yeniledi.
  Bu arada sahile inen kısa yolların kaplaması yenilendi. Gemilerin demir aldığı denize çıkan yolun iki yanını beton kaplattı. İki tarafı deniz bir tarafı gemiler en güzel gezi yeridir. Dökülen betonlar buraya çok ayrı bir güzellik kattı.
  Ben bu yazımda sadece benim evimin ve gözümle seyrettiğim güzelleştirmeleri konu ettim. Benzer faaliyetlerin Akyaka’nın diğer köşelerinde de olduğunu biliyorum.
  Bu işlerin yapımında büyük bir disiplin içinde çalışıldığını, çok güzel bir organizasyon sergilendiğini bir mühendis olarak hayretle izledim fotoğraflar çektim. Daha önce Ula Belediyesinin geniş makine parkı olduğunu tasavvur bile edemiyordum. Belediye Başkanı Sayın İsmail Akkaya ve yardımcısı Sayın Ali Şahin devamlı mahallemizde işlerin başındaydı.
  Nergis Sokak sakini olarak kendilerini kutluyor, başarılı çalışmaların devam edeceğine inanıyorum. Tarihi ve Doğal güzellikleri ile dünyanın göz bebeği olan Akyaka’nın bütün bunlara değer olduğunu hatta bunların daha önceden yapılması gerektiğine inanıyorum. Çevremdeki kimselerin de yapılan hizmetlerden çok mutlu olduğunu da görüyor, hissediyorum.
  Yazıma balkonumdan çekilmiş iki resim ekliyorum.
  ( Devrim Gazetesi 08.06.2019 yayınlandı)

 5. MEHMET BİLDİRİCİ 11-06-2019

  SEVGİLİ KONYA LİSESİ MEZUNU ARKADAŞLARIM AKYAKA 02.06.2019
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Sevgili Arkadaşımız İsmail Uğurlu’nun 08.12.2018 günü Kadıköy Büyük Kulüp’te bizleri bir araya getirdiği unutulmaz toplantıdan bu güne yaklaşık altı ay geçti. Hayat devam ediyor, doğanın kanunu yaşlanıyoruz, güçlerimiz azalıyor, kayıplar veriyoruz.
  Mezuniyetimiz üzerinden tam tamına 62 yıl geçti. Tekrar bir araya gelebilir miyiz bilmiyorum. O zaman teknoloji hızla gelişmekte bundan yararlanmalıyız en az telefon ve maillerle haberleşmeliyiz diye düşünüyorum.
  Ben bu mailimle önce Ramazan bayramınızı kutluyor. Tüm arkadaşlarıma aileleri ile sağlıklı yaşam diliyorum.
  İsmail Uğurlu İstanbul’dan ben Muğla Akyaka’dan arkadaşlarımızla ilgileniyoruz. Ben kışın İstanbul’da yazları Mart-Ekim ayları arasında Muğla-Ula-Akyaka’da yaşıyorum.

  Önce Fizik Öğretmenimiz Hüseyin Köroğlu’nun eşi Sayın SEVİM KÖROĞLU’ndan söz edeceğim. Hocam sağ iken çok sık görüşürdük. Şimdi eşi Konya’da yaşıyor. Bayramlarda telefonlaşırız. Hüseyin Köroğlu’nun kitaplarının yayınında o hep yanında olmuştur. Ayrıca birlikte “HÜSEYİN ve SEVİM KÖROĞLU” ilköğretim Okulunu kurmuşlardır. Bu bir memur ailesi için ne kadar önemli olduğu açıktır. Ben de telefonda kendim ve arkadaşlarım adına saygı ve sevgilerimi sundum
  Şimdi sınıf Fen Kolundan sınıf arkadaşlarım
  ALİ AKKAYA: Konya’da yaşıyor ve halen fabrikasında üretime devam ediyor. Bu defa telefonla görüşemedim.
  AHMET AKTAŞ: Sürekli Konya’da yaşıyor, yazları Bozyazı’daki yazlığında, telefonla görüştüm, tüm arkadaşlara selamı var.
  ÖMER ALPTEKİN: İstanbul’da yaşıyor, biraz rahatsızlık geçirdi, pek dışarı çıkamıyor. Eşi Meral Hanımla yaşantısını sürdürüyor. Ömer benim İlkokuldan arkadaşım. Sık sık telefonlaşırız. Tüm arkadaşlarımıza selam ve sevgilerini gönderiyor.
  ASLAN ARI: Ankara’da yaşıyor, oldukça rahatsızlıklar geçirdiği telefonda söyledi, eşi yanında ona yardımcı. Tüm arkadaşlara selamlarını iletmemi istedi.
  AHMET ARICAN: Ankara’da yaşıyor, sabit ev telefonuna erişemedim.
  AZZEM AYDINÖZ: Ankara’da Başkent Üniversitesinden ayrılmış, ama hala çalışıyor. Konya’da bir üniversitenin Mimarlık Bölümüne kurmak için hala sahada kendisini kutluyorum. Altı yıl boyunca numaralarımız arka arkaya idi. Benimki 990 onunki 994.
  Ben imtihan salonunda ben ter dökerken o kapıda beklerdi. Epeydir görüşemiyorduk, uzun uzun konuştuk.
  GÜNSELİ AYSUN: Telefonla aradım, çok memnun oldu, birazcık rahatsız olduğunu bir bakıcının kendisine yardımcı olduğunu maillerimi aldığını, arkadaşlardan ve hocalardan bilgiler aldığını ve teşekkür ettiğini söyledi.
  MUSTAFA BAHÇIVAN: Gözlerinden rahatsız olduğunu, yardımla iş yerine gittiğini, ben gazetenin sayfalarını bana açtığı için teşekkür ettiğimde “Yaz yavrum yaz Konya için onların önemli olduğunu belirtti. Ben de Yeni Meram gazetesinde yazılarıma devam ettiğimi belirtiyor. Tüm arkadaşlara sevgilerini gönderdi.
  OSMAN BIYIKOĞLU: Osman Bıyıkoğlu rahatsız, sanıyorum Alzheimer, eşi Melahat Hanımla uzun uzun konuştum. Melahat Hanım onun üzerinde titriyor. Son zamanlarda hayatını ona hasretmiş. Melahat Hanımı örnek bir eş olarak kutluyor, eline koluna sağlık, Osman’a şifalar dilerim.
  MEHMET BİLDİRİCİ: Kışları İstanbul, yazları Muğla, Ula Akyaka’da yedi yıldır yaşamını sürdürüyorum, Araştırmacı yazar olarak çalışmalarına ve gazete yazılarına devam etmektedir.
  ALİ İHSAN BUĞDAYCI: Ulaşılamıyor
  CİHAN CETER: Cep telefonuna ulaşamadım. Rahatsız (Alzheimer) olduğu bilgisini aldım. Değerli hukukçu arkadaşıma acil şifalar dilerim.
  TAYYAR ÇİMEN: Telefonla konuştum. En sağlıklı arkadaşlarımdan, tam emekli ama Yeni Meram’da benim yazıyor. Yazılarını okuyorum. İnternetten sizlere de okumanızı öneririm.
  ERŞAN ERDEM: Cep telefonuna ulaşamadım.
  SADRETTİN GÜLSAÇAN: İzmir’de yaşıyor, telefonla konuştuk, tüm arkadaşlara selam ve sevgilerini yolluyor.
  TAMER HIZAL: Ankara’da yaşıyor, son telefon görüşmemizde hala çalışıyordu
  HAKKI KAFALI: İstanbul Etiler’de yaşamını sürdürüyor.
  GÜRSEL KARACA: Rahatsız olduğunu evden pek çıkamadığını, onun dışında iyi olduğunu ve aradığım için çok memnun olduğunu söyledi. Eşi Sema Hanım yardımcısı, ona da teşekkür etmek isterim.
  ÇETİN KILCI: İstanbul’da yaşamını sürdürüyor, arkadaşlara selamlarını iletti.
  ÜZEYİR KIRCA: Tam emekli ve en sağlıklı arkadaşlarımızdan, telefonla irtibatları hiç olmazsa telefonla kuralım dedi, tüm arkadaşlara selam etti.
  CEVDET ÖNAL: Sağlık sebeplerinden İzmir’de yaşıyor. Bu defa kendisine ulaşamadım.
  ERAY ÖZDEMİR: Görüşemiyoruz. Sağlıklı olduğunu yeğeni oğlum Öztuğ’dan öğreniyorum.
  HİLMİ ÖZKÜÇÜK: Ankara’daki sabit telefonuna ulaşamadım.
  AYHAN TAN: Atılım Üniversitesinde görevine devam ediyor. Sağlıklı halen çalışan arkadaşlarımızın başında gelmektedir. Kendisine başarılar dilerim. Yakında ağabeyini kaybetmiş, baş sağlığı dilerim.
  ATALAY TARHAN: Ankara’da yaşamını sürdürüyor.
  TUNCAY TOROS: İstanbul’da emeklilik yaşamını sürdürmekte.
  AHMET TÜRKER: Konya Seydişehir’de otel işletmekte iken, otelini kiraya vermiş, orada yaşamaktadır.
  İSMAİL UĞURLU: İstanbul yoğun çalışmaları yanında tüm sınıf arkadaşlarını yakından takip etmekte onların kayıtlarını sekreteri ile tutmaktadır. Benim Konya Lisesi çalışmalarını ciltli olarak çoğaltmış be son 08.12.2018 tarihinde sunmuştur. Bundan dolayı tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bu derece birbirimizden haberimiz varsa bunun patronu İsmail Uğurlu, yazman ise ben Mehmet Bildirici’dir. Bu arada çalışmalarını yakından bildiğim, bize yaptığı hizmetlerin dolayı Elif Öztürk’e de teşekkür ederim.
  SÜMER UĞUR: İzmir’de yaşamakta sık görüştüğüm bu arkadaşıma bu defa ulaşamadım.

  Şimdi Edebiyat Bölümü arkadaşlarımdan söz edeceğim. Şunu itiraf edeyim. Ancak bu sınıf hakkında yeterli bilgilere ulaştığımı söyleyemem
  BİRSEN ACARER: İstanbul’da uzun yıllar avukatlık yapmıştır. Halen İstanbul Kadıköy’de yaşamını sürdürmektedir. Telefonla görüşürüz, tüm arkadaşlara selamlarını yolluyor.
  ERDOĞAN ALPTEKİN: Ankara’da yaşıyor. Ömer’in ağabeyidir. Emekli Albay, bizden 3-4 yaş daha büyük hepimizden daha hayat dolu daha sağlıklı, telefon edişimden çok mutlu olduğunu belirtti.
  SÜMER AYGEN: Tıp doktoru, Amerika’da yaşıyor. Maillerle hep aramızda
  DÜZAY BİLDİRİCİ: İstanbul’da kızım Sibel ile yaşamaktadır.
  PERİHAN BİROĞLU: İngilizce öğretmeni, Konya’da yaşamakta
  HAVVA ERSOY: Fransızca öğretmeni, İstanbul’da yaşıyor.
  MUSTAFA EŞREFOĞLU: Konya’da yaşıyor
  HÜSEYİN KARAHALİLOĞULLARI (KARA) Emekli Hâkim Ankara’da yaşıyor. Memleketi Cihanbeyli’de çiftçilik yapıyor.
  ŞADİ ONUR: İstanbul’da yaşıyor. Uzun yıllar Emniyet teşkilatında çalışmış. Halen mesleki olarak faaldir.
  CENGİZ ÖZKARA: Sık sık görüşürüz, Konya’da yaşamaktadır.
  ORHAN TOSUN: Avukat, Müzik adamı, İstanbul’da yaşamaktadır.
  HASAN YEŞİLKAYA: İstanbul’da yaşamakta, ticaretle uğraşmaktadır.
  PROF. DR. MEHMET ASİL YILMAZ: Zirai eğitimini Amerika’da yapmış, Adana Ziraat Fakültesinde çalışmış. Mesleğinde buluşları olan pek çok ödül kazanan çok değerli arkadaşımızdır. Yüz yüze gelmedik ama pek çok kültürel değerleri telefon ve maillerle paylaşmaktayız.

  ŞİMDİ DE İKİ ACI HABER
  GÜNER TEKELİ (1937-2019)
  Konya Lisesi Orta kısımdan sınıf arkadaşım Güner Tekeli Antalya’da aramızdan ayrıldı. Güner daha sonra Ankara Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Ankara Ticari Bilimler Yüksek Okulunu bitirmiş, Ankara ve İzmir’de çalışmış, daha sonra eşinden boşanarak Antalya’ya yerleşti. İki defa Antalya gezimde DSİ tesislerinde buluşmuş uzun uzun sohbet etmiştik.
  Antalya’ya yerleşme özlemi Antalya’da Osmanlı döneminde Antalya Tekeli Beyliğinden geldiğine inanıyor bunu ispatlamaya çalışıyordu.
  Güner aynı zamanında eski adalet bakanı Sedat Çumralı’nın yeğeniydi. İnternetten tanıştığım Dilek Çumralı amcakızı idi, onları yıllar sonra mail ortamında tanıştırmıştım.
  Güner Konya Lisesi konusunda da dernekler kurmuş faaliyet göstermişti. Kendisine tanrıdan rahmet dilerim.

  SENCER KOMAN YURDAY
  Sencer Koman Yurday 1961 yılında İTÜ Maçka Mimarlık mezunu idi. Mayıs 2019 kaybettiğimiz gazete ilanından öğrendim. Konya Mevlana sülalesinden olduğu yazıyordu.
  Sencer abi ve ablası Güler Vural ile defalarca Yaşat Manav’ın toplantılarında birlikte olduk. Konya şivesi ile fıkralar anlatırdı. Işıklar içinde uyu, Güler Hanım benim de ablamdı. Baş sağlığı dilerim.
  Yaşat Manavı’da rahmetle anıyor, o da uzun mektup yazar ve vakti olan okusun derdi. İYİ BAYRAMLAR


  GELEN MESAJLAR

  Sevgili Mehmet Amca 03.06.2019
  Mesajınız için çok teşekkür ederim. Her ne kadar pek azını tanıyor olsam da babamın arkadaşlarından haber almak bana babamsız bu ilk bayramda iyi geldi. Size sağlıklı uzun ömürler, uğraşılarınızda başarılar ve iyi bayramlar diliyorum
  Sevgi ve saygılarımla Cansel Sandıkçı (Kocaman)

  TAYYAR ÇİMEN
  Mehmetçiğin, Sayende mazimiz üzerinde güzel bir helikopter gezisi yaptım. Varol değerli kardeşim. Bayramın mübarek olsun. Ankara 03.06.2019


  SAİM SAKAOĞLU
  Sevgili Kardeşim Mehmet,
  Doyurucu ve bilgilendirici iletini keyifle okudum. Eskiye dönmek, maziyi hatırlamak ne güzel.
  Sayılan adların bir bölümü benim de sınıf arkadaşımdı (orta üçe kadar ve lise ara sınıflar)
  Güner Tekeli çok yakın arkadaşımdı. Allah rahmet eylesin. Bir ara haberleşmiştik. Kardeşini de tanırdım. Cihan ve Sadreddin ile Bayezit Yurdu'nda oda arkadaşı olmuştuk. Azzem Konya'ya derse gelirdi de ara sıra görüşürdük. Ve niceleri. Eline sağlık.
  Yeni Meram'daki yazını okuduk. Ben çoğaltıp yakınlarına dağıttım.
  Bugün Ağabeyimin evindeydik. Yarın da... Öbür gün, kısmet olursa Erdemli'ye gideceğiz.
  Bilgilendirme iletilerini biriktiriyorum. Olur da bir gün güzel amaçlar için değerlendiririm.
  Selam ve sevgilerimle... Güzel günlerde tatil geçirmen dileğiyle
  SAİM SAKAOĞLU-Konya 04.06.2019


  CENGİZ ÖZKARA
  Konya’dan telefon etti, bizleri birbirimizden haberdar ediyorsun. Sağ ol dedi.

  ERDOĞAN ALPTEKİN
  Önce ben telefon etmiştim, çok memnun oldu. Askeri bir kampta sınıf arkadaşları ile birlikte imiş, görüşelim dedi, internet kullanmadığını söyledi.

 6. MEHMET BİLDİRİCİ 11-06-2019

  AKYAKA SİL BAŞTAN YENİLENİYOR
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Eski Akyaka Belediye Başkanı Sayın İsmail Akkaya’nın bu defa 31.03.2019 günü yapılan seçimle Ula Belediye Başkanı seçilmesi ile Akyaka sil baştan yenileniyor.
  Yeni Belediye Başkanımız göreve geldiğinden çok kısa zaman sonra sadece bir ay gibi çok kısa süre sonra Mayıs 2019 ayında Akyaka’da çok hızlı bir yenilenme süreci başladı. Sahilde ana cadde olan Nergis sokakta ilk bomba patladı, 05 Mayıs 2019 günü cadde genişletme işi başladı. Bu sokakta evler 1975-1980 arası yapılmış Turgut Özal affı ile ruhsatları alınmış ancak daha sonra kabul edilen İmar planında önden yaklaşık 2 m civarında çekme ön görülmüş ve yıllarca bu gerçeklememişti.
  Benim altında dükkân olan evim de bu sokakta idi. Başkanın daha önceden benimle görüşeceği haberini almıştım, ben onu ziyaret etmeden bir Pazar sabahı evimde beni ziyarete geldi. Sen kaleminle Akyaka’ya hizmet etmiş bir abimsin ölmeden bir sokağa ismini vermek isterim. Gerçekten İsmail Akkaya’yı 1977 yılından bu tarafa tanırım önce yazdığım gibi Babası Kör Mustafa Akkaya çok değer verdiğim bir kişiydi. Hatta Akyaka için bir kaynak kişiydi.
  Ben gerçekten 1971 yılından bu yana politik olmayan tarafsız, bilimsel bir bakış açısı ile insan onuru ve haklarını en öne koyarak başta Konya, Akyaka, Muğla ve İstanbul Galata gazete ve dergilerinde yörenin kültürel değeri konusunda 48 yıllık yazı yazan biriyim.
  Ama Sayın İsmail Akkaya’nın bu sözleri gururdan öte başımı döndürdü, tüylerim diken diken oldu diyebilirim. Bunun ardından sözlü olarak benim evimin önündeki terk için sözlü anlaştık. Ertesi gün terk işlemi başladı. Banim batı tarafımdaki eski Hayri Baş’a ait köşede bu işlem önceden yapılmıştı. Benimle birlikte halen üç terk gerçekleşti. Daha ilerleri için tebligat yapıldığı bilgisini aldım. Böylece Akyaka şahane bir yola kavuşacak, Paris’te Şanzelize caddesi ne ise Akyaka’da Nergis Sokak (Gönlümde ileride İsmail Akkaya Caddesi) o olacak.
  Nergis sokakta böyle bir ilke vesile olmak beni nasıl mutlu etti anlatamam, ama bundan önceleri de var. 1985’li yıllarda turizm patlamıştı, otel ve pansiyon yoktu. Bazı aileler evlerini pansiyon verip evi terk ediyorlardı. Evinde kalıp evinin alt ve üst katını pansiyona veren Bildirici ailesi de bir ilkti.. Pansiyonun adı da İDİMA idi. Bu tarihi ismi ilk kullanan bendim. İkinci olarak balıkçı teknesine aynı ismi ikinci olarak veren Sayın İsmail Akkaya idi.
  Daha sonra bu sokakta ilk market benim zemin katta açıldı. Kiracım ise Başkanın yeğeni Murat Karadağ’dı. Marketin ismi Mevsim Market’ti. Evden markete çevirmek için Murat ile baş başa vererek, inanılmaz paralar harcanarak. Mevsim Market adres belirleme noktası oldu. Bir marka oldu.
  Ula Belediye Başkanı Sayın İsmail Akkaya bir ay içinde çevremde şahsen benim aklımın alamayacağı işler yaptı. Akyaka’da ilk kamulaştırma yapan Sayın İsmail Akkaya deniz sahilinde olmayan yürüme bandını kayrak kaplatmıştı. Bu defa yıllar sonra bunların üstüne mermer taşlarla kaplama yaptırdı. Tabir caizse kendi rekorunu yeniledi.
  Bu arada sahile inen kısa yolların kaplaması yenilendi. Gemilerin demir aldığı denize çıkan yolun iki yanını beton kaplattı. İki tarafı deniz bir tarafı gemiler en güzel gezi yeridir. Dökülen betonlar buraya çok ayrı bir güzellik kattı.
  Ben bu yazımda sadece benim evimin ve gözümle seyrettiğim güzelleştirmeleri konu ettim. Benzer faaliyetlerin Akyaka’nın diğer köşelerinde de olduğunu biliyorum.
  Bu işlerin yapımında büyük bir disiplin içinde çalışıldığını, çok güzel bir organizasyon sergilendiğini bir mühendis olarak hayretle izledim fotoğraflar çektim. Daha önce Ula Belediyesinin geniş makine parkı olduğunu tasavvur bile edemiyordum. Belediye Başkanı Sayın İsmail Akkaya ve yardımcısı Sayın Ali Şahin devamlı mahallemizde işlerin başındaydı.
  Nergis Sokak sakini olarak kendilerini kutluyor, başarılı çalışmaların devam edeceğine inanıyorum. Tarihi ve Doğal güzellikleri ile dünyanın göz bebeği olan Akyaka’nın bütün bunlara değer olduğunu hatta bunların daha önceden yapılması gerektiğine inanıyorum. Çevremdeki kimselerin de yapılan hizmetlerden çok mutlu olduğunu da görüyor, hissediyorum.
  Yazıma balkonumdan çekilmiş iki resim ekliyorum.
  ( Devrim Gazetesi 08.06.2019 yayınlandı)

 7. MEHMET BİLDİRİCİ 11-06-2019

  MENTEŞE MEKE MAHALLESİNDE BUGÜNE GELEN TARİHİ RİTÜELLER
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Devrim Gazetesi’nin 22 Mayıs 2019 günlü yayınında “Meke’de Yüzlerce Yıllık Ritüel” isimli haber çok ilgimi çekti. Onun üzerine yazacağım.
  Meke Mahallesi Muğla’ya 32 km, Yerkesik’e 13 km uzaklıkta bir köy. İnanın yerini haritalarda zor buldum. Hatta Mahalle muhtarına telefon etmek zorunda kaldım.
  Mahallenin Çatak Bağyaka’nın bir Mahallesi iken oradan ayrıldığını öğrendim. Yazıda Mahallenin yakınında 1170 m rakımlı Sığın dağının tepesinde dilek ağacı, dede mezarı ve çevresinde yüzyıllar öncesi yaşanmışlığı açıklayan yıkıntılar olduğu fotoğraflarla belgelenmektedir.
  Köyün yaşlılarından Hüseyin Bozdağ Sığındağı Eren tepesinde bulunan dede mezarı yanında bulunan Hörü Kızlar mezarı olduğu buranın hem köylerinden hem de civardan kutsal sayıldığı, çocuğu olmayan ve kısmet bekleyenlerce (Koca bekleyen) ziyaret edilmekte, dualar edilmekte dede mezarından alınmış taşlar, dilekler yerine gelince yerine bırakılmaktadır denilmektedir.
  Karia Bölgesi ilk çağda çok geniş yaşanmış bir bölgedir. Bunu gösteren her yerde zengin kalıntılar, kaya mezarlar var olduklarını adeta kulaklarımıza bağırmakta ama kulaklarımız pek duymamaktadır. Meke köyüne en yakın yerleşim yeri Yerkesik’tir. Tarih sayfalarından şu bilgiler gelmektedir. Büyük İskender’in Anadolu seferinde M.Ö 334 yılında Ege kıyılarındaki tüm kentleri Pers egemenliğinden kurtarmış, Halikarnas (Bodrum) kentini kuşatmış alamamış, yoluna devam etmiştir.
  Bir yıl sonra Büyük İskender Tarsus’ta iken bıraktığı kuvvetler tarafından Halikarnas, Thera (Yerkesik’te kale) ve Kalipolis (Kızılyaka ) kaleler alınmıştır. Yazar Arrianus’tan gelen bu bilgiler dışında bilinenbaşka bilgi yoktur.
  Benim incelemelerime göre Thera’da sadece bir kale vardır. Kent yoktur. Bu konuda Muğla Üniversitesi Yeniköy Okkataş mevkiindeki kalıntıları hiçbir belgeye ve uluslararası toplantılara, yazıtlara dayanmadan Thera Antik Kenti olarak açıklamıştır.
  Bu konuda bu yazının müellifi olarak ben Mehmet Bildirici iki defa Muğla Üniversitesine yazı ile bu yanlış karara bir yurt sever tarih sever itirazda bulundum, tatmin edici bir cevap alamadım. Yazılar bilgisayarda arşivimdedir.
  Yerkesik’e 13 km uzaklıkta ki Meke Mahallesi işte böyle tarihi zengin bölgededir. Google harita incelemelerimde yeterli bilgiye ulaşamadım. Sığın tepesindeki mezarın yerini tam göremedim.
  Kanaatimce bu bilgiler fevkalade önemli olmasına rağmen gazetede yer alan bilgiler kulaktan dolmadır.
  Biz Türkler Karia bölgesine 14. yüzyılda geldiğimize göre buradaki kalıntılar çok eski olduğuna göre bu ritüeller bizden önceki uygarlıklarla ilgili olmalıdır. Biz sonradan gelen Müslüman Türklerin bunları yaşatması üstün bir hoşgörü örneği değil midir?
  Burada gazetenin eski sahibi Ünal Türkeş’in biz Karia ve Menteşe ve Osmanlı uygarlığın bir sentezi demesini hatırlatıyor, kendisini saygı ile anıyorum.
  Meke halkına ve muhtarlığına bu bilgileri ortaya çıkardığı için teşekkür ediyorum. Ama daha çok araştırma yapılması gereğini belirtiyor, daha başlangıç noktasında olduğumuzu belirtiyorum
  Yazıma gazeten bi fotoğraf eklenmiştir.
  (Devrim Gazetesi 22.05.2019 yayınlandı)

 8. MEHMET BİLDİRİCİ 11-06-2019

  KAYSERİ KARAKUYU BARAJI HAKKINDA TAŞOLUK KÖYÜNDEN SAMİL TEMEL MEKTUBU
  MEHMET BİLDİRİCİ

  Sayın Samil Temel
  Eski dosyaları karıştırırken aramızda geçen aşağıdaki ilginç yazışma dikkatimi geçti.
  Bunları aşağıya alıyorum. Mail adresim değişti, ona dikkat edin
  20 Mayıs 2019
  Sevgili Şamil Temel
  Tarihe ve çevreye duyarlılığınız ve verdiğiniz bilgiler beni çok duygulandırdı. Benim bildiğim kadarı ile Zamanti, Bizans döneminde Tsamantos isimli bir yerleşim yerinden geliyor. Ancak Karakuyu Barajı, bir Hitit eseri, yazıttan IV. Tuthalia (M.Ö. 1250 ler)döneminden geliyor. Kitabesi Kayseri Müzesi'nde, elbette burada bir Hitit yerleşimi olabilir. Ama araştırmak gerekir. Barajın bugünkü durumundan ve Müzedeki yazıttan fotoğraf gönderebilirseniz sevinirim.
  Saygılarımla, başarılar dilerim
  Mehmet Bildirici Temmuz 2009
  Tel: +90-542-2410302


  Sayın Mehmet BİLDİRİCİ,
  Ben Kayseri-Pınarbaşı-Taşoluk köyündenim. Geçenlerde
  Google Earth'den köyümüze bakarken, köyün üstündeki plato üzerinde çok garip şekiller fark ettik. Açıkçası kafamız biraz karıştı ve size danışmaya karar verdik. Bir Pınarbaşılı olarak
  (Taşoluk) yazınızı dikkatle okudum ("HİTİT ÖNCESİ VE HİTİTLER DÖNEMİ TARİHİ SU YAPILARI" - Mehmet Bildirici
  ve memleketim hakkında çok değerli bilgiler öğrenmekten gerçekten mutluluk duydum. Müsaade ederseniz kıymetli araştırmanıza küçük bir katkıda bulunmak isterim.

  Pınarbaşı-Karakuyu-Şerefiye üçgeninde kalan bölgenin, sanılanın aksine kadim Hitit medeniyetinde bir yerleşim
  yeri olduğu düşüncesindeyim. Taşoluk köyü ise Pınarbaşı-Şerefiye-Karakuyu üçgeninin tam ortasında yer almaktadır.
  Google Earth programı ile bakıldığında köyün hemen
  üzerinde çeşitli yerleşim yerlerine ait kalıntılar görülebilmektedir. Google Earth'ün çözünürlüğü çok
  düşük fakat bu şekilleri gösteren bir uydu
  görüntüsünü EK'te arz ediyorum. Uydu görüntüsünde B,
  ∑,C harflerine benzeyen şekiller fark ettik. Bu şekillerin olduğu yerlerde küçükken üzerinde oynadığımız düz taşlar var. Bu yapıların birer bina temeli olma ihtimali nedir
  acaba? Köyümüzün çevresi kadim Hitit uygarlığı yerleşim alanları içerisinde kaldığını biliyoruz. Köyümüzün 15 km
  kadar doğusunda Hititler tarafından yapılmış dünyanın en eski barajlarından bir tanesi malumunuzdur
  (Karaköy barajı). Köyümüzün koordinatları
  yaklaşık: Enlem: 38°53'19.47"K
  Boylam: 36°33'49.41"E

  Bilimsel olarak daha somut veriler elde edebilirsek Kültür ve Turizm Bakanlığına, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve
  TÜBİTAK'a bu bölgedeki tarihi miras soyguncular tarafından yağmalanmadan önce başvurmak istiyoruz. Çalışmalarınızı yürekten destekliyor, başarılar diliyorum.
  Şamil TEMEL Hv.Yük.Bilg.Müh. Hava Harp Okulu
  Temmuz 2009


  Sayın Samil Temel
  Bu mailim ulaşırsa bu konuda yeni gelişmeler olmuştur, bana yazarsanız mutlu olurum. Mailim değişmiştir.
  Telefonum aynı 0 542 241 0302
  Selamlar, saygılar 11.05.2019

  Maalesef mailim geri dönmüştür.

 9. MEHMET BİLDİRİCİ 11-06-2019

  742-HASAN SAKAOĞLU’NUN ARDINDAN (1922-2019)
  MEHMET BİLDİRİCİ
  İleri yaşlar için yaprak dökümü devam ediyor. Son yaprakta değerli sınıf arkadaşım Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’un ağabeyi Hasan Sakaoğlu’nun 97 yaşında aramızdan ayrılması oldu.
  Hasan Sakaoğlu çok sevdiğim bir kişi benim de ağabeyimdi. Sakaoğlu ailesi ile seksen yıla dayanan dostluğumuz vardı.
  İlki ana karnında başlıyor. Sakavelilerin gelini Zeliha Hanım ile Haşim Hocaların gelini Nesibe 1939 yılının şubat ayında hamiledir. O yıllarda doğumlar ebe eliyle evde yapılar. İsmini tespit edemediğim Ebe Hanım doğumlar yaklaşır ebe akşam sabah kontrol eder, bir evden çıkar diğerine gider. Aileler birbirini tanımamaktadır, ama ebenin haberleri ile gıyaben birbirini tanırlar.
  Sonraki yıllar tanışmalar başlar. Annelerden başlayalım. Zeliha Hanım (Zilapla) annemden büyüktü. Bizlerin sınıf arkadaşlığı dolayısıyla tanıştılar. Zilapla çok olgun bir kişi idi. Anam ne zaman sıkıntıya girse başvuracağı yer Zilablasıydı.
  Saim ile ilkokul öncesi arkadaşlığım olmadı. Daha sonra 1946-1951 yılları arası Hâkimiyeti Milliye İlkokulunda beraberdir. Öğretmenimiz Zekiye İzgi idi. Benim Numaram 25 Saim’in ki 50 idi.
  Daha sonra Konya Lisesi Orta Kısmına kaydolduk. Burada yakın arkadaş olduk. Saim’in damdan ışık alan bir odası vardı kışları orada çok ders çalışırdık. Bahar günleri ise evlerinin arkasındaki bahçeye çıkan serin bir oda vardı. Ortaokul son sınıf imtihanlarından bir gün önce Ömer Alptekin, Mergen Kuntasal, Saim Sakaoğlu ve ben Mehmet Bildirici bu yaz odasında ders çalıştığımız bu günkü gibi aklımda.
  Sonra ki yıllarda hayat bizi başka fakültelere ve farklı mesleklere savurdu.
  Ben 1962 yılında İTÜ İnşaat Fakültesini bitirdim. Askerliği dâhil 33 yıl Konya’da bulundum. Arkadaşım Saim Konya dışındaydı.
  Bu yıllarda (1963-1980) sık sık Sakaoğlu ailesini ziyaret ederdim. Sakaoğlu ailesinin aydınlık geniş bir misafir odaları vardı. Bu ziyaretlerde köşede elinde çubuğu Mehmet Sakaoğlu (Hafıza) ile Hasan abi olurdu. Saatlerce günün politikalarını konu ederdik. Kafamız tutardı hemen hemen aynı görüşlerdeydik. Kavga etmez aynı hedefleri topa tutardık. Savunduğumuz, İdolümüz İnönü’ydü.
  Hafıza hiç lafa karışmaz sigarasını tüttürürken gülümseyerek onaylardı.
  Hasan Abi kibardı, nazik bir kişiydi. Eski Konya beyefendilerinden biriydi. Tellâl Pazarında ticaret yapar levha yazarlardı.
  Hasan Sakaoğlu’nun, bir ağabeyimin ölümü beni çok üzdü. Kendisine Tanrıdan rahmet diler tüm Sakaoğlu ailesine baş sağlığı dilerim.

  (Yeni Meram 20.05.2019 yayınlandı)

 10. MEHMET BİLDİRİCİ 11-06-2019

  AKDENİZ SUYUNU EGE SUYUYLA BULUŞTURMA ETKİNLİKLERİ
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Devrim Gazetesinin 07.Mayıs 2019 günlü yayınında “AKDENİZ’İN SUYU EGE’YLE BULUŞTU” haberi çok ilgimi çekti. Haber şöyleydi. Datça Çevre ve Turizm Derneği, Datça Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Kızlan Muhtarlığı desteğinde Akdeniz’in suyu Ege suyu ile buluşturuldu diyor. Etkinliğe Datça ile kardeş kent Fransa’nın Bruxerolles kentinden gelen 10 yabancı misafirde katıldı. Şenliklerin 20 yıldan bu yana yapıldığı, Etkinliğin Datça içinde başladığı Datça’ya 15 km uzaklıkta Katyalı mevkiindeki Akdeniz’den 3 testiye doldurulan deniz suyu Gökova körfezine döküldü ve daha sonrada piknik yapıldığı haberde yer almaktadır.
  Bu etkinlik haberi beni çok etkiledi, ben Akyaka’da yaşıyorum, uzak olmasa katılmak isterdim. Bana bu bölge ile Tarihin babası Herodot’un (M:Ö 484-?) bize aktardığı bir hikâyeyi hatırladım. Datça Yarımadası Akadeniz ve Ege arasında çok daralmaktadır. Birisi Kızlan Muhtarlığı civarında yaklaşık Datça’ya 15 km uzaklıkta, ama esas çok çok daraldığı yer yer Hisarönü’ne yaklaşık 10 km, Datça’ya 40 km uzaklıktaki Gökçeler Limanı ile Benjik Limanı arasında uzaklık çok rahat yürünecek uzaklıktadır. Buraya BALIK AŞIRAN denildiğini biliyorum. Bunu gösteren harita eklenmiştir.
  M.Ö 546 yılında Pers (İran) orduları Harpagos komutasında hızla tüm Karia’yı alır. Anadolu karasında ki Efes, Milet gibi kentler uygarlıkta çok daha ileri olduğu halde çok güçlü Pers ordusu karşısında yapacakları bir şey yoktur. Persler onları kuş avlar gibi tek yenerek egemenliğine katar, Aynı kaderi paylaşan Samos (Sisam), Kos (İstanköy) adaları şanlıdır. Zira Perslerin donanması yoktur.
  Knidoslular tanrı Zeus’a başvururlar Balıkaşıran mevkiinde iki deniz çok çok daralır, burada bir kanal açalım Datça’yı ada haline getirelim diye. Kâhinlerin yorumuna göre Zeus otursunlar yerlerinde der istesek biz orayı ada olarak yaratırdık.
  Bugün artık Zeus yok, onun hükümleri geçersiz.
  Ülkeyi yönetenlere bir önerim var. GELİN BU KANALI AÇALIM YA DA ALTINDAN GEÇEN BİR TÜNEL AÇALIM. Bu gün Datça’nın ve Gökova’nın cennet koyları yerli ve yabancı turist misafirler tarafın gezilmektedir. İleride Türkiye refah arttıkça bu daha da artacaktır. Tur tekneleri Datça’nın cennet koylarını gezsinler diyorum.
  Yazım ekine yörenin bir haritasını ekliyorum.

  Devrim Gazetesi 14.05.2019 yayınlandı

Toplam 283 yorum bulundu. 231-240 arası listeniyor.