7.0 MEHMET BİLDİRİCİ'NİN GAZETELERDE ÇIKMIŞ YAZILAR

  7.1 GAZETELERDE YAYINLANMIŞ YAZILARIM   1971-2007
  
 Başta Yeni Konya ve Yeni Meram olmak üzere Konya gazeteleri, Muğla Devrim ve haftalık İstanbul AGOS gazetelerinde ve çeşitli bülten ve dergilerde yayınlanmış yazılarım bu bölümde yer almaktadır. Bilgisayar ortamında yayınlanacak şekilde hazırlanmış olup, 338 sayfadan oluşmaktadır. Yazılar 2007 yılına kadar olan yazılardır.  

 turkçe 2   7.2 ye gidiniz

  7.2 GAZETELE YAZILARI  2008
  
   28 sayfadır

  7.3 GAZETELE YAZILARI  2009

  22 sayfadır

Dosyalar

Adı Boyut  
7.1 Gazete Yazılar l 2.29 MB
7.2 Gazete Yazı 2008 1.06 MB
7.3 Gazete Yazı 2009 1.06 MB